Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elektronik ticarete etiksel açıdan bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Erciyes Üniversitesi Kayseri M.Y.O.2
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bir isletmenin pazarlama faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının internet gibi elektronik ortamlar üzerinden yapılması seklinde ifade edilebilen elektronik ticaretin, sosyal ve ticari hayatı etkilemesi ve bu alanlarda bir takım degisikliklere neden olmasından dolayı, bu konularla ilgili etik kuralların yeniden ele alınması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Elektronik ticaret etigi konusunda, hem geleneksel pazarlamada bahsedilen etik konuların elektronik ticaretin gerektirdigi yeni kosullara uyarlanması, hem de internetin yapısı geregi tamamen yeni bazı etik konuların ortaya çıkması söz konusudur. Bu çalısmada, elektronik ticaretle gündeme gelen etik konular, yeni gelismeler dikkate alınarak ve bütüncül bir bakıs açısıyla incelenmistir. Elektronik ticaretin farklı modelleri bulunmasında ragmen, en yaygın modelinin B2C (isletmeden müsteriye ticaret) olması nedeniyle, konunun bu yönüne daha fazla agırlık verilmistir. Bu çalısmada elektronik ticaretle gündeme gelen etik konular; “Kisisel Bilgilerin Gizliligi”, ”zinsiz Ticari E-posta (SPAM)”, “Çocuklara Yönelik Elektronik Ticaret Uygulamaları” ve “Elektronik Ticaret Etigi ile lgili Diger Konular” olmak üzere dört baslık halinde incelenmistir.

Özet İngilizce :

Electronic commerce, which can be explained as the buying and selling of goods and services electronically, usually via the internet. Because it effects and chances many things on social and commercial life, the ethical rules about electronic commerce must be reconsidered. In electronic commerce ethics, both adaptation of traditional ethical issues to new conditions and completely new ethical aspects must be considered. In this paper, ethical issues related to electronic commerce, especially on B2C, are discussed in four topiscs as: “consumer privacy”, “unsolicited commercial e-mail (spam)”, “electronic commerce applications targeted to children” and “other ethical aspects related with the electronic commerce”.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :