Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cinsiyet ayrımcılığı olarak üstün erillik olgusunun aile işletmelerindeki etkisi: kuramsal bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
750
DOI :
Özet Türkçe :

Men take such roles as husband, father, son, and big brother in family relationship. The same roles appear as “boss” or “founder-entrepreneur” in family businesses. One of the main functions performed with mascunility discourse is the hyper-masculinity phenomenon based on making male power and government admissible. While masculinity-femininity duality goes on with such contradictions as powerful-powerless, hard-gentle,active-passive,efficientinefficient, and combatant-submissive, it makes the control easy for men but restrictive for women. All organizations benefit from both masculine and feminine characteristics as sexuality phenomenon. To tell people what their gender is easier than telling whether it is appropriate for ideal femininity or ideal masculinity. It turns out that a masculine form which creates gender discrimination coming off from masculinity-femininity approach stems from not only gender determinism but also the person’s behaviour and attitude. In this study hyper-masculinity forms have been researched within the context of family businesses by being scrutinizing.

Özet İngilizce :

Erkekler aile iliskilerinde koca, baba, ogul, agabey gibi rollere sahiptirler. Benzer rol aile isletmelerinde ‘patron' ya da ‘kurucu-girisimci' olarak karsımıza çıkmaktadır. Erillik söylemleri ile yerine getirilen ana fonksiyonlardan birisi, erkek gücü ve iktidarının kabul ettirilmesine dayalı üstün erillik (hypermasculinity) olgusudur. Erillik-disillik ikiligi, güçlü-güçsüz, sert-yumusak, aktifpasif, verimli-verimsiz, savasçı-boyun egen karsıtlıgı olarak devam etmekle beraber, kontrolü erkekler için kolaylastırırken kadınlar için kısıtlamaktadır. Bütün örgütlerde cinsiyet olgusu hem eril hem de disil özelliklerden faydalanmayı gerektirir. nsanlara cinsiyetinin ne oldugunu söylemek, günümüzde ideal disillige ya da ideal erillige uygun olup olmadıgını söylemekten daha kolaydır. Disil ve eril yaklasımdan koparak cinsiyet ayrımcılıgı yaratan üstün erillige dayalı yapı sadece cinsiyet belirlenimciliginden degil kisinin davranıs ve tutumlarından da kaynaklanmaktadır. Bu çalısmada cinsiyet ayrımcılıgı yaratan üstün eril formlar aile isletmeleri baglamında kuramsal bir bakıs ile ele alınmıstır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :