Cilt: 16 Sayı : 31
ÇALIŞANLARIN KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIMININ YENİLİKÇİLİK KAPASİTESİ VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
IMPACTS OF EMPLOYEE PARTICIPATION ON INNOVATION CAPACITY AND ORGANIZATIONAL LEARNING
Kadir AKSAY,Cihat ERBİL,Adem ÖĞÜT

1.4K 129

Bu çalışma, seçenekler arasından tercih yapmak üzere işletilen karar alma sürecine çalışanların katılımının sağlanmasının, tercih sırasında gereksinen bilgilerin diğerleri ile paylaşılmasını, yorumlanmasını ve aktarılmasını kolaylaştıracağıvarsayımıyla, ilgili sürecin, –özündeöğrenme ve bilgi paylaşımını barındıran–örgütün yenilikçilik kapasitesi ve örgütsel öğrenme üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere tasarımlanmıştır. Bilgi yoğun bir örgütte, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapmakta olan akademisyenlerden, geliştirilmiş ölçeklerden yararlanılarak hazırlanan anketle toplanan veriler Pearsonkorelasyon analizi ve doğrusal regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışanların karar alma sürecine katılımı ile örgütün yenilikçilik kapasitesi ve örgütsel öğrenme arasında orta kuvvetli, pozitif yönlü ve anlamlı ilişkinin olduğu, ilgili sürecin –konu ilgili daha önce gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarına paralel olarak– yenilikçilik kapasitesi ve örgütsel öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
This study was designed for assessing the impacts of related progress on organization‘s innovation capacity and organizational learning, with the assumption that it will ease ensuring participation of employees to the decision taking progress performed for making choice among the choices, sharing, interpreting and transferring the information needed during choice. Data was analyzed with Pearson correlation and linear regression analyses using the data collected from academicians in Selcuk University Selcuklu Faculty of Medicine‘s Hospital with the survey prepared by using developed scales with an information intensive organization. It was determined that there is a strong, positive and meaningful relation between employees‘ participation to decision making progress and the organization‘s innovation capacity and organizational learning, and the related process (in accordance with the results of studies previously made on the subject) affects innovation capacity and organizational learning in positive way.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Kadir AKSAY,Cihat ERBİL,Adem ÖĞÜT
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.