Cilt: 17 Sayı : 33
EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER BAKIMINDAN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ARASINDAKİ YERİ: İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ
Dilek ŞAHİN

1.4K 129

Öz Ekonomik özgürlük kavramı, mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ya da tüketim aşamalarında kamunun herhangi birkısıtlayıcı yada zorlayıcı müdahalesinin olmamasını ifade etmektedir.Başka bir ifadeyle ekonomik özgürlükler, bireylerinekonomik faaliyetlerini sınırlamalara maruz kalmadan gerçekleştirebildiği ve mülkiyet haklarının temin edildiği hak veözgürlükler olarak tanımlanmaktadır.Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerini 2005 ve 2015 yılı içinekonomik özgürlüklere göre sınıflandırmaktır. Çalışmada, Heritage Vakfı tarafından hazırlanan, “mülkiyet hakları,yolsuzlukla mücadele, mali özgürlük, kamu harcaması, iş özgürlüğü, işgücü özgürlüğü, parasal özgürlük, ticaret özgürlüğü,yatırım özgürlüğü ve finansal özgürlük endeksi” kullanılmıştır. Kümeleme analizi verilerin gruplara ayrılmasında kullanılanbir sınıflandırma yöntemidir. Bu yöntemin amacı, gruplanmamış verileri benzerliklerine göre sınıflandırmak ve araştırmacıyaözet bilgiler sunmaktır. Bu nedenle yöntem olarak kümeleme analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak,29 ülkenin 10 ekonomiközgürlükendeksi kullanılarak yapılan hiyerarşik kümeleme analizine göre bu ülkeler farklı küme halinde gruplanmışlardır  
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlük, Türkiye, Avrupa Birliği Ülkeleri, Kümeleme Analizi

Kaynakça

ADA, Ayşen (2011). Kümeleme Analizi İle AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 319-332.
Dilek ŞAHİN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.