Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birinci ve ikinci nesil washington uzlaşması: neoliberal iktisat politikalarının 1980’den sonraki evrimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
819
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlık refahı için iktisadi kararlarda piyasanın belirleyicisi olması gerektiğini savunan ve 1980'li yıllarda ana akım iktisat haline gelen neoliberal iktisat politikaları, sabit iktisat politikalarından oluşmaz. Piyasanın egemen kılınması için ulusal ve uluslararası alanda serbest ticaret, denk bütçe, mali disiplin, özelleştirme ve deregülasyondan oluşan Birinci Nesil Washington Uzlaşması; yoksulluğun artması, gelir dağılımının bozulması, iktisadi krizlerin yaşanması, her ülkeye aynı tip politikaların aynı sırayla uygulanması için salık verilmesi ve kurumların ihmali gibi konularda aldığı eleştirilerden dolayı, bu eleştiri konularını da içeren İkinci Nesil Washington Uzlaşması'na dönüşmüştür. Bu makalede, piyasa ekonomisinden ödün verilmeden gerçekleşen ve günümüzde de devam bu dönüşüm ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Neoliberal economy policies, which has become the mainstream economy and defended that free market must be determinative in economic decisions for the welfare of the humanity, do not consist of stable economic policies. For the market to be dominant, the First Generate Washington Consensus consisting of free trade, balanced budget, financial discipline, privatization and deregulation changed into the Second Generate Washington Consensus as result of critics received such as increase of the poverty, deformation of income range, economic crises, proposing the same policies to all countries, negligence of institutions. In this article, I will mention this change which was made without conceding of market economy and is still present at our time.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :