Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beypazarı’nda turizm gelişimi ve yerel ekonomik kalkınma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi1, Ankara Bayındırlık İl Müdürlüğü2
Görüntülenme :
526
DOI :
Özet Türkçe :

Local economic development is defined broadly as, setting of the specific transformational processes of a locality into action. Tourism is one of the stimulating sectors in local economic development. Beypazarı has become a well-known domestic tourism center in 2000s, especially through the leadership of municipality, by tourism development initiations such as the conservation and renovation of the historical and cultural assets emphasizing the authentic identity of the city. The tourism development in Beypazarı has also vitalized the local economy. In this article, the local economy effects of the tourism development is evaluated through the statistical data, in-depth survey with local institutions and household/firm surveys. As a conclusion, through the case of Beypazarı, the success factors in tourism development and local economic development and the factors necesarry to provide the sustainability of this success is put forward.

Özet İngilizce :

Yerel ekonomik kalkınma kısaca, bir yöreye özgü dönüşüm süreçlerinin harekete geçirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Turizm yerel ekonomik kalkınmayı harekete geçiren sektörlerden bir tanesidir. 2000’li yıllarda Beypazarı, özellikle yerel yönetimin liderliğinde, tarihsel ve kültürel özelliklerin korunması ile kent kimliğinin vurgulanması ve turizmin geliştirilmesine yönelik girişimlerin sonucunda, iç turizmde adından başarıyla söz edilen bir kent durumuna gelmiş,yerel ekonomi turizm sektörünün gelişmesine bağlı olarak canlanmıştır. Bu makalede, turizm gelişiminin yerel ekonomiye olan etkileri istatistiki veriler, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile yapılan görüşmeler ve hanehalkı/firma anketleri ile değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, Beypazarı örneğinden yola çıkarak, turizm gelişmesi ile yerel ekonomik gelişmenin sağlanmasında öne çıkan başarı faktörleri ile bu başarının sürdürülebilmesi için uygulanması gereken süreçler ortaya konmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :