Yıl 2016, Cilt: 16 Sayı : 32 Sayfalar 232 - 252 2016-12-01
A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE DETERMINANTS OF TAX REVENUE: BRIC-T
VERGİ GELİRLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ: BRIC-T
İbrahim ÖZMEN
20 261

The aim of this study is to ascertain determinants of the tax revenues in the countries (BRIC-T) which have a considerable role of ancient world civizilation. In this study, by applying panel unit root and panel cointegration tests with the help of the data set that covers 1996-2013. Findings substantiated by empirical analysis validate the estimated impacts of the variables on total tax revenues demonstrating that economic and financial, social and political variables have a considerable determinant role on total tax revenues.
Bu çalışmada geçmiştedünya uygarlıkları arasında büyük bir öneme sahip BRIC-T ülkelerinde vergi gelirlerinin belirleyicilerinin neler olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada 1996-2013 dönemlerini kapsayan veri seti yardımıyla panel birim kök, panel eş bütünleşme testlerinden faydalanılmıştır. Ampirik analizlerden elde edilen bulgular, oluşturulan modellerdeki değişkenlerin toplam vergi gelirleri üzerindeki beklenilen etkisini gösterdiğine dair kanıtlar sunmaktadır. Bulgular ekonomik ve mali, sosyal ve siyasi değişkenlerin toplam vergi gelirleri üzerinde önemli ölçüde belirleyici role sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
İbrahim ÖZMEN