Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Benchmarking (kıyaslama): turizm işletmeleri açısından kuramsal bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
575
DOI :
Özet Türkçe :

Küresellesme olarak adlandırılan dönem ile birlikte rekabet ortamı, dünya genelinde ve sınır tanımaksızın giderek siddetlenen bir nitelik kazanmıs durumdadır. Böylesine sert rekabetin yasandıgı ortamda, kalitesiz ve tüketici ihtiyaçlarına yönelmeyen mal ve hizmetleri üreten isletmelerin basarılı olması tesadüflere baglı kalmaktadır. Bu durum isletmeleri, kendilerini basarıya tasıyacak yeni yönetim teknikleri arayısına itmistir. Alanında en iyi olan isletmelerin gerekli görülen uygulamalarından kıyaslamalar ve karsılastırmalar yaparak yararlanma ve bu uygulamaları isletmeye uyumlu bir duruma getirme seklinde ifade edilen benchmarking, kaliteli mal ve hizmet üretmenin gerekliliginin önem kazanmaya baslaması ile birlikte, tüm dünyada ve Türkiye’de isletmeler tarafından benimsenen ve uygulanan yeni yönetim tekniklerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Bu çalısmanın amacı, benchmarking tekniginden yararlanarak turizm isletmelerinde kalite ve verimliligin nasıl arttırılabilecegi konusuna açıklık getirmektir. Çalısmada, konunun daha iyi anlasılması ve uygulamaların daha somut bir hale gelmesi için turizm isletmelerine yönelik örnekler de verilmistir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

With the period named as globalization; competition environment, without bordering, has gained a quality that is getting more power day by day throughout the world. In such an environment where harsh competition is available, the success of the companies producing unqualified and unsuitable goods and services for customer needs is related to the coincidences. This situation urges the companies to search for the new management methods that will lead them to success. Benchmarking, expressed as getting benefit by comparing and contrasting from necessary implementations of companies which are the best in their fields and adopting these implementations to the main company, stands out as one of the new management methods adopted and applied by companies all around the world and in Turkey with the getting importance of high quality good and service production. The aim of this study is to clarify the subject of how quality and productivity can be increased in tourism organizations by getting benefit from the technique of benchmarking. In this study, samples oriented to tourism organizations have also been given to make the subject more understandable and to make the implementations more concrete.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :