Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsız muhasebe mesleğinde ortaklığın önemi ve sivas ili meslek mensuplarının konuya ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsletme Bölümü1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Küresellesme isletme faaliyetlerini uluslararası boyuta tasımıs dolayısıyla bu süreçte isletmeler hızlı ve dogru kararlar alma durumunda kalmıslardır. Karar alma sürecinde temel unsur nitelikli bilgidir. Her biri farklı bir uzmanlık gerektiren muhasebe hizmetlerinde, müsterilere zamanında ve dogru bilgi aktarımı ancak muhasebe meslek mensuplarının aralarında saglayacakları güç birligi çerçevesinde, kurumsal yönetim anlayısıyla olusturacakları ortaklıklarla saglanabilir. Makalede mesleki ortaklıkların küresellesme ile birlikte ekonomideki gelismelere paralel olarak önemi vurgulanmaya çalısılmıstır. Konu hakkında Sivas li'ndeki Muhasebe meslek mensupları ile anket yapılmıstır. Bagımsız meslek mensupları ile yapılan anket sonuçlarından elde edilen veriler normal dagılıma uymadıgı için verilerin analiz ve degerlendirilmesinde, nonparametrik tekniklerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıstır. Sivas lindeki muhasebe meslek mensupları; mesleki faaliyetlerini ortaklıklar seklinde yürütmeleri durumunda; "sunulan hizmet kalitesinin artabilecegi", "mesleki hataların asgariye inebilecegi", ayrıca meslek mensuplarının "ailelerine daha fazla zaman ayırabilecegi" fikirlerini öne sürmüslerdir. Anahtar Kelimeler: Uzmanlasma, muhasebe meslek mensubu,

Özet İngilizce :

Globalization pushed business operations towards international platform and enterprises are obliged to take both rapid and accurate decisions. Main companent in a decision process is qualified knowledge. Prompt and accurate transfer of knowledge to customers in various accounting services each of those necessitating different specialization, can only be achieved. Through partnerships composed by corporate governance understanding within the frame of coalitin organized between the member of accounting profession. In this article, importance of professional parnerships is emphasized in paralell with economic developments stimulated by globalization. A survey about this issue was conducted among the members of accounting profession is Sivas. As the data obtained from the survey results conradicts with normal distribution, Mann- Witney U and Kruskal- Wallis Tests of those nonparametric techniques were applied for the analysis and evaluation of the data. In the event that professional operations executed within partnerships, the members of accounting profession in Sivas suggested that, " quality of the service provided can be increased", professional errors can be minimized" and also under such a condition "members of the profession can allocate more time for their families."

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :