Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği ve türkiye’de bölgesel kalkınma ajanslarının bölgesel farkların azaltılmasındaki rolü ve etkililiği: ülke deneyimlerinin karşılaştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi,İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Bölgelerarası gelismislik farkları hemen hemen tüm ülkelerin ortak sorunlarından önemli birisidir. Bölgelerin sahip oldukları kaynak donanımları, kendilerine özgü varlıkları ve özellikleri arasındaki farklılıklar ülke içerisindeki bölgelerin gelisme performanslarını çok farklı etkilemektedir. Avrupa Birligi (AB) bölgelerarası gelismislik farklarını azaltabilmek için bu soruna son yıllarda daha fazla fon ayırmakta ve daha etkin yöntemler uygulamaktadır. AB bölgesel kalkınma politikalarının hayata geçirilmesinde ülkelerin Bölgesel Kalkınma Ajans'ları (BKA'lar) önemli bir yere sahiptir. Çesitli kesimler tarafından AB'nin uyguladıgı bölgesel politikaların bazılarında basarılı oldugu, bazılarında ise basarılı olamadıgı öne sürülmektedir. AB'ye üyelik sürecinde olan Türkiye de son Ulusal Kalkınma Planları'nın bölgesel kalkınma stratejilerinde önemli degisikliklere gitmistir. AB programlarından ve fonlarından etkin bir sekilde daha fazla faydalanabilmek için BKA'ların bir an önce kurulup faaliyete baslamaları çabalarına girisilmistir. Bu çalısmanın amacı, AB üyesi ülkelerdeki seçilmis örnek ülkelere (İngiltere, Almanya ve Polonya'ya) ait BKA'ları incelemek, farklı bölgelere yönelik iyi ve kötü uygulama örneklerinden yararlanarak Türkiye'de kurulmakta olan BKA'lar için ve bölgesel kalkınma stratejileri ve politikalarına yönelik önerilerde bulunmaktır.

Özet İngilizce :

Regional development disparities are one of the substantial common problems of almost all countries. Discripancies across regions with regard to resource endownments, location specific amenities and characteristics have affected their development performances in very diverse extent. European Union (EU) has diverted larger funds into and applied more effective methods for this fact in order to eliminate the regional development differantials in recent years. Regional Development Agencies (RDAs) have been significant institutions for imlementing the EU regional development policies within EU nations. Various analysts argue that EU has become successfull in some imlemented regional policies but as not in some others. Turkey has realized a great transformation in regional development strategies in paralel to recent multi-years based National Development Plans considering the EU membership process. It has attempted to found RDAs and expects them to be active soon so as to benefit from EU funds in larger magnitude and more effective way, as well. Aim of this paper is to investigate the RDAs of selected EU nations (England, Germany and Poland) and hence to make some suggestions to the new RDAs of Turkey and to regional development strategies and policies based on the EU regional experiences of succeded and failed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :