Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap baharı öncesinde kalkınma sürecinde seçilmiş ülkeler bazında ortadoğu ekonomileri ve türkiye ile ticari ilişkileri -ii

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

Ortadoğu, özellikle sahip olduğu doğal enerji rezervleriyle ve sahip olduğu coğrafi özellik nedeniyle dünya siyaset ve ekonomisinde stratejik bir önem taşımaktadır. Türkiye ise gerek coğrafi ve gerek diğer nedenlerden kaynaklanan yakınlıklarıyla bu bölgenin ayrılmaz ve önemli bir unsurudur. Bundan dolayı Ortadoğu'daki gelişmeler ülkemizi yakından ilgilendirmektedir. Özellikle "Arap Baharı" bölgedeki siyasi yapı üzerinde önemli değişikler oluşturmuştur. Şüphesiz bu gelişmeler hem bölge hem de bölgeden etkilenebilen tüm ülkeler üzerinde önemli ekonomik etkiler oluşturabilecektir. Çalışma konuyu tam da bu noktadan ele alıp, "Arap Baharı"nın öncesindeki durumu tespit etmeye yöneliktir. Veriler ve gelişmeler ışığında seçilmiş bölge ekonomileri incelenerek, bölge ekonomilerinin Türkiye ile olan ticari ilişkileri değerlendirme kapsamında tutulacaktır. Bu durum Türkiye'nin siyasi ve ekonomik stabilitesi açısından özel bir öneme haizdir.

Özet İngilizce :

Middle East, especially having a high level of natural energy reserves and geographical importance, conveys a strategic significance for world politics and economies. Being geographically close and possessing other important features, Turkey is accounted as an inextricable and important figure of the region. Hence, the progressions in Middle East concern us very closely. Especially The Arab Spring altered the political structure of the region. Inevitably, all these progressions affect economically the countries that are in the region or can easily be influenced by the changes within as a whole. The study grasps the topic right from this point and intends to establish the situation before the "Arab Spring". By analyzing the economies of the chosen countries under the light of the data and progressions, the trade relations of the regional economies with Turkey is determined to be in the scope of evaluation. This very particular situation possesses an explicit significance concerning the economic and political stability of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :