Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Performans değerlendirmelerine paradigmatik bir bakış: yönetici ve çalışan ilişkileri açısından epistemolojik bir inceleme

Yazar kurumları :
TÜBİTAK - BİLGEM1, Türk Patent Enstitüsü2, Başkent Üniversitesi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü3
Görüntülenme :
811
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, yorumsamacı paradigma yaklaşımının performans değerlendirmelerine katkısını incelemektir. Yazında yer alan bir çok araştırma, performans değerlendirmelerinin daha çok işlevselci paradigma çerçevesinde, pozitivist ve nesnel bir yaklaşımla yapıldığını göstermektedir. Bununla birlikte yorumsamacı paradigma yaklaşımının, performans değerlendirmelerinde yaygın olarak kullanılan pozitivist yaklaşımlar ile bir arada ele alınmasının, değerlendirme sonuçlarının doğruluğuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Makalede yorumsamacı paradigmanın, işlevselci paradigmayla birlikte ele alınmasının performans değerlendirme sonuçlarının doğruluğuna sağlayacağı katkılar, yönetici ve çalışan ilişkileri çerçevesinde, epistemolojik boyutlarıyla değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

This study is aimed to the contribution of interpretivist paradigm approach to performance evaluations. Lots of research in literature show that performance evaluations perform in the frame of functionalist paradigm, positivist and objective approaches. There are some researches, which shows that positivist approaches widely used in performance evaluations are dealt with interpretivist paradigm together, increase the accuracy of evaluation results. In this paper, the contributions of accuracy of performance evaluation results are investigated with functionalist paradigm dealt with interpretivist paradigm together in the framework of manager and employee relationship and epistemological dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :