Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enerji ve banka sektörlerine ait hisse senetleri üzerinde risk ayrıştırma çalışması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF1, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE2
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Tasarruf sahipleri, yatırım kararı alırken, yatırımlarını çeşitli menkul kıymetler aracılığıyla farklı sektörlere yöneltmektedirler. Farklı sektörlere yönelimdeki temel amaç riskin minimizasyonudur. Yatırımcılar bu çeşitlendirme sayesinde spesifik risklerini azaltma imkanına sahip olmaktadırlar. Çalışma kapsamında İMKB'de hipotetik bir portföy oluşturulmuş, söz konusu portföyün riske maruz değeri, parametrik VaR yöntemi ile ölçümlenmiştir. Daha sonra hisse senetlerinin riski toplam piyasa riskinden arındırılarak risk ayrıştırması yapılmış, böylece piyasadaki sistematik risk düzeyi saptanmıştır.

Özet İngilizce :

While making investment decisions, investors direct their investment to different sectors through different securit ies. The main idea is to minimize the risk. The invertors have a chance to decrease the specific risk with diversifying of fund. In this study, a hypothetical portfolio was created at the Istanbul Stock Exchange and the risk of that portfolio was measured by using parametric VaR method. Also, risk decomposition was made by purifying the risk of the stocks from total market risk and by this way the systematic risk level of market was measured.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :