Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsız devletler topluluğu içinde türk cumhuriyetleri

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
592
DOI :
Özet Türkçe :

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan cumhuriyetlerin çoğu Bağımsız Devletler Topluluğu'nu oluşturmuşlardır. BDT ülkeleri bir yandan önceki dönem ilişkilerini devam ettirirken, diğer yandan üçüncü ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için arayış içine girmişlerdir. Bu bakımdan, başta Avrupa Birliği olmak üzere, geliştirilen ilişkiler bu ekonomiler için yeni bir dönemi işaret etmektedir. Bu çalışmada; Türk Cumhuriyetleri'nin değişen konjonktür içinde dış ekonomik ilişkileri ele alınmaktadır. Türk Cumhuriyetleri Bağımsız Devletler Topluluğu üyesidir. Bu nedenle BDT'nin kuruluş amacı ve Türk Cumhuriyetleri'nin diğer BDT ülkeleri ile olan ilişkileri de analiz edilmiştir. Ayrıca, alternatif yönelimleri kapsamında Türk Cumhuriyetleri'nin Türkiye ile olan ilişkileri de çalışmaya kısaca dâhil edilmiştir.

Özet İngilizce :

Most of the republics that gained their independences after dissolution of the Soviet Union, have formed the Commonwealth of Independent States. While maintaining the previous period relations on the one hand, the CIS countries have entered into a quest to improve their relations with the third countries on the other hand. In this regard, developed relations particularly with the European Union indicate a new period for these economies. In this study, the external economic relations of Turkish Republics are discussed in the changing conjuncture. The Turkish Republics are the members of the Commonwealth of Independent States as well. Therefore, the establishment purpose of the CIS and the relations between Turkish Republics and other CIS countries are analyzed. In addition, Turkish Republics' relations with Turkey have been included in brief.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :