TÜRK LİRASI'NIN DIŞ TİCARETTE KULLANILMASI

Öz Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ekonomisi'ndeki ve ABD Doları’ndaki istikrarsızlıklar, diğer ülkeler için risk kaynağı oluşturmuştur. Bu nedenle, büyük miktarda dolar rezervine sahip ve dış ticarette dolar kullanan ülkeler bir yandan alternatif çözümler ararken, diğer yandan da rezervlerini çeşitlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada, Dolar'ın "anahtar para" olma süreci ve bu durumun ABD Ekonomisi'ne katkısı, Türk Lirası'nın konvertibilite süreci, dış ticarette kullanılması ve dış ticarette kullanılan para birimlerinin kullanım oranları ele alınmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret verileri kullanılarak 2014-2018 yılları arasında "Türkiye'nin ulusal para ile ticareti" rakamsal olarak incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin Dolar'a bağımlılığını azaltacak alternatif çözümler arasında yer alan yerel para kullanım oranının seyrini incelemektir.
Anahtar Kelimeler:

Rezerv Para

Kaynakça

Referans1: Abuşoğlu, Ö. (1986). "Doların Uluslararası Rolü ve Geleceği", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-2(4):1-24.Referans2: Al, İ. (2011). "Uluslararası Parasal Sistemde Alternatif Arayışlar: Dünya Parasının Uygulanabilirliği", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29:131-142.Referans3: Bulut, E., Özbek, D. ve Demirel, B. (2011). Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Para Sistemi, 1. Basım, Efil Yayınevi: Ankara.Referans4: Çağlar, Ü. ve Dışkaya, S. K. (2018). "Küreselleşme, Uluslararası Para Sistemi Ve Kriz", İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 2(5):1-24.Referans5: Eğilmez, M. (2014). "Konvertibilite", http://www.mahfiegilmez.com/2014/03/konvertibilite.html (Erişim Tarihi: 18.05.2019).Referans6: Eğilmez, M. (2016). "Türkiye ile Rusya arasında Ruble ve TL ile ticaret gerçekçi mi?", http://www.mahfiegilmez.com/2016/08/turkiye-ile-rusya-arasnda-ruble-ve-tl.html (Erişim Tarihi: 20.05.2019).Referans7: Eğilmez, M. (2018), "Dolar Nasıl Dünya Parası Oldu?", http://www.mahfiegilmez.com/2018/09/dolar-nasl-dunya-paras-oldu.html (Erişim Tarihi: 13.05.2019).Referans8: Leblebici Teker, D., Akçay, M.B., ve Akçay G., (2008). Reel sektör kur riski yönetiminde forward ve opsiyonların performans değerlemesi: ampirik bir uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (7):204-222. Referans9: Öztürk, N. (2002). "İmf'nin Değişen Rolü Ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 4(57):95-125.Referans10: Parasız, İ. (1990). "Türk Lirasının Konvertibilitesi ve Sorunları" , Tekstil ve Mühendis Dergisi, 4(21):162-166.Referans11: Seyidoğlu, H. (2009), Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, 17. Baskı, Güzem Can Yayınları: İstanbul.Referans12: T.C. Ticaret Bakanlığı (2018). "Haberler", www.ticaret.gov.tr/haberler/bakan-pekcan-cumhuriyet-tarihinin-en-yuksek-kasim-ayi-ihracati-gerceklesti (Erişim Tarihi: 28.05.2019).Referans13: Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanlığı (2018). "100 Günlük İcraat Programı", www.tccb.gov.tr/assets/dosya/100_GUNLUK_ICRAAT_PROGRAMI.pdf (Erişim Tarihi: 28.05.2019).Referans14: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2019). "Terimler Sözlüğü" www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Egitim-Akademik/Terimler+Sozlugu/ (Erişim Tarihi: 28.05.2019).Referans15: Türkiye İstatistik Kurumu (2019). "Dış Ticaret İstatistikleri/Yıllara Göre Dış Ticaret, 2014-2018", http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (Erişim Tarihi: 28.05.2019).Referans16: Türkiye İstatistik Kurumu (2019). "Dış Ticaret İstatistikleri/ABD Doları, Avro ve TL/YTL Cinsinden Dış Ticaret, 2014-2018", http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (Erişim Tarihi: 28.05.2019).Referans17: Türkiye İstatistik Kurumu (2019). "Dış Ticaret İstatistikleri/Ülkelere Göre Dış Ticaret (En Çok İthalat-İhracat Yapılan 20 Ülke) 2014-2018", http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (Erişim Tarihi: 28.05.2019).Referans18: Türkiye İstatistik Kurumu (2019). "Dış Ticaret İstatistikleri/Geniş Ekonomik Grupların (BEC) (Düzey 1) Sınıflandırılmasına Göre TL Cinsinden Dış Ticaret, 2016-2018" https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=4&param2=1&sitcrev=0&isicrev=0&sayac=5803 (Erişim Tarihi: 28.05.2019).Referans19: Türkiye İstatistik Kurumu (2019). "Dış Ticaret İstatistikleri/Döviz Türlerine Göre Dış Ticaret, 2014-2018", http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (Erişim Tarihi: 28.05.2019).