Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zararlı alışkanlığı önlemeye yönelik bir araç olarak günah vergileri ve etkinliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
605
DOI :
Özet Türkçe :

Devletin gelire ihtiyaç duyduğu zamanlarda sigara, alkol, kumar ve benzeri mal ve hizmetler üzerine aşırı vergiler uygulayarak gelirini artırmaya çalışması yaygın bir uygulamadır. Günah vergisi olarak isimlendirilen bu tür müdahaleler, son yıllarda artış göstermeye ve ekonomik hayatta etkilerini daha fazla hissettirmeye başlamıştır. Günah vergilerinin dışsal maliyetlere yol açan malların tüketimini azaltmak ve yol açtığı zararları içselleştirmek amacıyla bir araç olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Yapılan çalışma, günah vergilerinin temel özelliklerini ve ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal etkileri açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. Günah vergilerinin ekonomik ve sosyal açıdan incelendiği bu çalışmanın bulguları şunlardır; Günah vergileri ilk uygulandığı dönemlerde dini temellere dayanana bir yapıya sahip olmasına karşılık, son yıllarda ekonomik ve sosyal gerekçelerle alınması ile bu vergilerin kapsamı genişlemeye başlamıştır. Günah vergilerinin zararlı alışkanlıkları önlemede ki rolü sınırlı düzeydedir.

Özet İngilizce :

When governments needs increase of budget revenue generally they used to extreme tax policy for cigarettes, alchol consumption and etc. This kind of policies named on “sin tax” and which has been increased in economic life and politics structure. But policy makers intendend this kind of tax priorities for averting damages for public health and internalizing externalities. This study focused on basic characteristics of sin taxes and economics – social effects. The main findings of our work is sin taxes had been used for religional purpose; but nowadays frequently extended for general tax policies and purpose of prevent public health threats is minumum.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :