Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi etiği ve kamu etiği ilişkisi: etik algılamalar açısından bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
757
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerin etik algılamaları toplumun tüm katmanlarındaki etik değerlerin oluşmasında önemli bir role sahiptir. Etik algılamalar güçlü etik değerlere sahip toplumlar inşa etmede anahtar rol oynadığı gibi aynı zamanda toplumda etik, siyasi ve ekonomik yozlaşmalara da zemin hazırlayabilmektedir. Özellikle etik algılamalar devlet ve birey arasındaki ilişkilerin şekillenmesinde ve güven ilişkilerinin tesisinde de yönlendirici bir niteliğe sahiptir. Bu yönüyle vergi etiği ve kamu etiği de toplumdaki bireylerin etik algılamalarının en yoğun hissedildiği etik alanlar olarak sayılmaktadır. Bu çalışmada vergi etiği ve kamu etiği arasındaki ilişki etik algılamalar ışığında irdelenerek; toplumdaki etik değer yapısının vergi etiği ve kamu etiği üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Ethical perceptions of individuals in all layers of society in the formation of ethical values has an important role. Ethical perceptions have played a key role in building strong ethical values, societies but also can prepare the ground in society as ethical, political and economic corruption. This aspect of tax ethics and public ethics are the most intense areas of ethical perceptions are considered. In this study, the relationship between tax ethics and public ethics be examined in light of ethical perceptions and the effect of ethical values in society structures on tax ethics and public ethics will be researched.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :