Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin ticari hizmetler endüstri içi ticareti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
580
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; Türkiye'nin çeşitli ülkelerle olan ticari hizmetler endüstri içi ticaretinin hesaplanması ve temel özelliklerinin değerlendirilmesidir. Genelde ticari mallar endüstri içi ticaretinin hesaplandığı çalışmalar bulunmakla beraber, ticari hizmetler konusunda veri kısıtının da etkisiyle herhangi bir analiz yapılamamamıştır. Bu bakımdan çalışma, bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Almanya, İtalya, Fransa ve Rusya Federasyonu, Türkiye'nin hizmetler dış ticaretinde önemli paya sahiptir. Hizmetler ticaretinin, ana hizmet gruplarına göre dağılımında en büyük pay; taşımacılık, seyahat ve yapım-inşaat hizmetlerindedir. Elde edilen bulgular; EBOPS bazlı verilerdeki yüksek toplulaştırma düzeyi nedeniyle, yüksek endüstri içi ticaret oranları ile karşılaşıldığını göstermiştir. -Toplulaştırma düzeyinin etkisiyle de olsa- mal ticareti bakımından tamamlayıcılık sonucu veren analiz, hizmetler ticareti bakımından tersine dönmektedir. Türkiye, ticari hizmetler dış ticareti bakımından, AB (özellikle Türkiye'nin hizmetler dış ticaretinde en yüksek paylara sahip olan Almanya ve Fransa) ile rakip ekonomiler konumundadır. Bilindiği gibi Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği ve hizmetlerin serbest dolaşımı konusunda en büyük itiraz ve engellemeler, bu iki ülkeden gelmektedir. Yapılan analiz, farklı bir bakış açısıyla, bu engellemelerin gerekçesini bilimsel olarak ortaya koymaktadır

Özet İngilizce :

The aim of this study is to calculate and to evaluate the intra industry trade (IIT) in commercial services between Turkey and various countries. In general some studies are being calculated merchandise IIT. However, there is no study on IIT in services because of data problem, except this, on Turkey. This can be considered as the main contribution of this paper. Germany, Italy, France and the Russian Federation are playing an important role in Turkey's trade in services. According to the distribution of main services, transportation, travel and construction-building services are the largest groups. EBOPS based data calculations and empirical findings suggest that albeit with the high level of aggregation, IIT in services are found relatively high compared with in commercial goods. Thus, complemantarity relation of trade in goods is reversed in terms of trade in services. In terms of commercial services trade, the EU (especially Germany and France that have the highest share in total trade of Turkey) and Turkey are competing economies. As known, the biggest obstacles and contradictions about Turkey's fullmembership in EU and free movement of labor comes from these two countries. The analysis gives the justification of this ban with scientifically from a different perspective.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :