Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de sigorta sektöründe istihdam, eğitim ve geleceğe ilişkin öneriler

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
596
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de sigorta sektörü gelişmekte olan önemli bir sektördür. Sigorta sektöründe sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, sigorta aracıları (sigorta acenteleri, brokerler), aktüerler ve sigorta eksperleri faaliyet göstermektedir. Sigorta sektörü yapısıyla önemli bir istihdam alanı oluşturmakta ve 50 binin üzerinde kişiye istihdam sağlamaktadır. Türk sigorta sektörünün rekabet gücünün artırılmasında nitelikli, istihdam faktörü büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, sigorta sektöründe eğitimin önemini vurgulamak ve sigorta sektöründe eğitimle ilgili olarak düzenlenen yönetmelikler ve kanunların sigorta sektörüne getirdiği asgari eğitim gerekliliklerini değerlendirmektir. Çalışmada öncelikle sigorta eğitimi ile ilgili kanun ve yönetmelikler incelenmiştir. Daha sonra, Türkiye'de sigorta sektöründe istihdam edilen personelin mevcut durumu, eğitim düzeyi ve eğitim gelişimi incelenmiştir. Çalışmada son olarak, sigorta eğitimi ile ilgili güncel gelişmeler değerlendirilerek, sigorta sektöründe istihdam edilecek personelin eğitimi ile ilgili geleceğe ilişkin öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

The insurance sector in Turkey is developing and an important sector. Structure of the insurance industry constitutes an important source of employment and insurance industry employs 50 thousand people.In the study, primary laws and regulations related to insurance education are examined. Later, the personnel employed in the insurance sector in current status in Turkey, educational level and educational development are examined. In the study, finally, the future of evaluating recent developments related to insurance education, suggestions related to the training of personnel to be employed in the insurance industry have been made.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :