Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de lojistik hizmetlerinin gelişiminin ihracattaki büyümeye etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi1, -2
Görüntülenme :
755
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, lojistik sektöründe sunulan hizmetlerde ortaya çıkan gelişmelerin, Türkiye’nin ihracatı üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırılmaktadır. Kurulan ekonometrik modelin temelini, Lojistik – ihracat – ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır. Oluşturulan ekonometrik modelden elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Lojistik sektörü ile ihracat arasında kısa dönem aralığında bir ilişki kurulamamış, fakat uzun dönemde lojistik sektöründen ihracata doğru Granger nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca lojistik sektörü gelirlerinden, sanayi üretim endeksine doğru tek yönlü; gayri safi milli hasılaya doğru çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Sonuç olarak lojistik sektörü ile ihracat arasında uzun dönemde Granger nedensellik ilişkisi kurulmuştur.

Özet İngilizce :

The effects of development in logistics services on export led growth in Turkey are investigated in this study. The econometric base of the relations between logistics-export- economic growth is set by examining the Turkish foreign trade volume by years. The findings derivated from the analysis are annotated. In conclusion, no relation can be found between logistics sector and export in short run but, in long run a Granger casuality relation from logistics sector to export is found. In addition, a duplex causality relation from logistics sector revenue to industries production index. Consequently, a Granger causality relation from logistics sector and export is found in long run.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :