Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkilerinin spektral analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 1985.01-2009.05 dönemi Türkiye ekonomisinde, ihracat, sanayi üretimi ve ithalat değişkenleri arasındaki karşılıklı etkileşim ve nedensellik ilişkileri frekans-alanı yöntemleri kullanılarak incelenmektedir. Bu amaçla, kosepktrum ve faz uyumu kareleri gibi temel spektral tekniklerin yanı sıra, Geweke (1982, 1984), Hosoya (1991, 2001) ve Breitung-Candelon (2006) tarafından geliştirilen frekans-alanı nedensellik testleri kullanılmıştır. Değişkenlerin logaritmik birinci farklarıyla kurulan modeller çerçevesinde elde edilen temel bulgular şunlardır: Yüksek frekanslarda farklı nedensellik sıralamaları ortaya çıksa da uzun dönemde nedenselliğin yönü sanayi üretimi büyüme oranından ihracat büyüme oranına doğrudur. Ayrıca, ithalat büyüme hızının sanayi üretimi büyüme hızının Granger-nedeni olduğu bulunmuştur. Bu bulgular “ithalata dayalı büyüme” ve “büyüme çekişli ihracat” hipotezlerini destekler niteliktedir

Özet İngilizce :

This paper examines the nature and extent of interaction and feedback between exports, industrial production and imports in Turkish economy for the 1985.01-2009.05 period using frequencydomain methods. To this end, this paper uses the framework developed by Geweke (1982, 1984), Hosoya (1991, 2001) and Breitung-Candelon (2006) as well as the basic frequency-domain techniques. Main empirical findings can be summarized as follows. Although different causality orderings appear in high frequencies (short-run), a significant causality, conditional on imports, is detected from industrial production index to exports in business cycle frequencies. Besides, conditional on exports, Granger-causality runs from imports to industrial production index. These findings support “import-led growth” and “growth-driven exports” hypotheses

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :