Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 139 - 153 2019-11-30
KURU KAYISININ MALATYA EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ VE KAYISI İHRACATÇILARININ YAŞADIĞI FİNANSAL KRİZLERİN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Metin KETBOĞA
16 261

Öz Dünya kuru kayısı üretiminin %85’i tek başına Malatya ilimizde gerçekleşmektedir bu yüzden kayısı Malatya için önemli bir ekonomik değerdir. Binlerce aile geçimini bu meyveden elde ettiği gelirle karşılamaktadır. Malatya’da üretilen kayısıların neredeyse tamamı ihraç edilmektedir fakat ne yazık ki istenilen kazançlar tam olarak elde edilememektedir. Bununla beraber ihracatta yaşanılan bazı sorunlar son yıllarda neredeyse her yıl bir veya bir kaç firmanın iflas etmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı kuru kayısının Malatya ekonomisi içindeki önemini belirtmek ve Malatya’da kuru kayısı ihraç eden firmaların yaşadığı finansal krizlerin nedenlerini tartışıp buna çözüm önerileri sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler

Kayısı, Kuru Kayısı İhracatı, ihracat
Ağsakal, A., Erkan M. (2016), Türkiye’de Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Faiz Oranları, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, S, 581-588.
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-0107-3557Yazar: Metin KETBOĞA (Sorumlu Yazar)Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Metin KETBOĞA