Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk otomotiv sektörü ve küresel finansal krizin sektöre etkileri (1996 – 2009)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Şırnak Üniversitesi İİBF K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya ekonomisini etkisi altına alan, oldukça derin ve şiddetli etkiler yaratan küresel finansal kriz, 2007 yılı yaz aylarında ABD’de baş göstermiştir. Yaşanan küresel finansal kriz, kişi ve kuruluşlara verilmiş mortgage kredileriyle, türev ürünler bileşiminin yarattığı bir finansal kriz olarak karşımıza çıkmıştır. 2008 yılının ortalarında ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde etkisini iyice hissettirmeye başlamıştır. Yaşanmakta olan küresel kriz diğer dünya ekonomilerinde olduğu gibi, Türkiye ekonomisini de etkisi altına almış ve ülke ekonomisi için lokomotif sektörlerden biri olan otomotiv sektörünü de etkilemiştir. Bu kapsamda, ele alacağımız araştırma iki kısımdan oluşacaktır. Birinci kısımda, Gümrük Birliği ile başlayan süreçte, yani 1996-2009 yılları arasında Türk otomotiv sektöründeki evrimsel değişme ortaya konulacak; diğer kısımda ise Küresel Finansal Krizin varlığı ile birlikte Türk otomotiv sektörünün süreçten nasıl etkilendiğinin Türkiye ekonomisine yansımaları incelenecektir

Özet İngilizce :

The global financial crises, which affected world economy, has left deep and catastrophic impacts. The financial crises emerged as a result of the mortgage credits given to individuals and enterprises, and combination of derivative products. As for during mid-2008, its effects on developing and developed countries grew increasingly and were highly being experienced. As Same as other world economies, financial crises also affected Turkish economy including automotive sector which is one of the major sectors in Turkey.In this context, the research that will be handled, will consist of two sections. First section will reveal the evolutionary change in the automotive sector, namely between 1996 and 2009. On the other hand, the second section will examine the effects of the global financial crises on Turkish automotive sector and its reflections on Turkish economy.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :