Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplu taşıma hizmetlerinde fiyatlama stratejileri: teorik bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü1, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Merkez Kampüsü2
Görüntülenme :
583
DOI :
Özet Türkçe :

Toplu tasıma, kent içerisinde genel mobiliteyi sağlama, istihdam ve eğitim ile ilgili imkânlara ulaşabilmeyi kolaylaştırma, sürdürülebilir bir kent yapısını oluşturma ve otomobil kullanımı sonucu oluşan kirlilik ve tıkanıklık düzeyini azaltma açısından önemli fırsatlar doğuran bir ulaşım türüdür. Dolayısıyla toplu taşıma hizmetlerinden beklenen faydaların sağlanabilmesi, her şeyden bu hizmet türünün etkin bir biçimde sunulmasına bağlıdır. Bu çalışma sürdürülebilir bir toplu taşıma hizmetinin sağlanmasında nasıl bir fiyatlama stratejisinin izlenmesi gerektiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada önce, toplu taşıma sistemlerinde kullanılan fiyatlama stratejileri hakkında bilgiler verilecektir. Daha sonra ise, kullanılan fiyatlama stratejileri; toplu taşıma maliyetlerini karşılama potansiyeli, gelir üretme potansiyeli, adalet, ekonomik etkinlik, maliyet etkinliği vb. kriterler açısından değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Public transportation provides the city dwellers with mobility, cleaner cities and it enables them to construct a sustainable infrastructure as well as to reach educational and employment-related facilities. Therefore, its efficient provision is extremely vital to exploit all the above advantages. This paper aims at finding a suitable fare strategy in public transportation provision. To this end, after presenting information about the current fare strategies, these strategies are evaluated in terms of their potential of meeting actual costs, their fairness and their economic and financial efficiency.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :