Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sigortacılık sektöründe solvency ii ve yönetişim sistemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Y.O.1
Görüntülenme :
778
DOI :
Özet Türkçe :

Sigorta sektöründe son yıllarda yaşanan mali krizler ile düzenleyici kuruluşlar mali yeterlilik, sermeye yeterliliği, yükümlülük karşılama yeterliliği, ödeme gücü ya da solvency gibi isimlerle bir disiplin geliştirmeye başlamışlardır. Avrupa Birliği tarafından uzun bir süredir çalışmaları sürdürülen çok yönlü ve kapsamlı Solvency II düzenlemesi çerçevesinde ortaya çıkan yönetişim sistemi; risk yönetimi fonksiyonunu, uygunluk fonksiyonunu, iç denetim fonksiyonunu ve aktüeryal fonksiyonu içerir. Avrupa Birliği kapsamında tüm sigorta ve reasürans kuruluşlarının faaliyetlerinin sağlam ve basiretli şekilde yönetilmesini sağlayacak etkin bir yönetişim sistemine sahip olmasını zorunlu tutar. Bu çalışmada, AB direktifleri ile son şekli verilen Solvency II ve bu düzenlemenin gerekliklerinden biri olan Yönetişim Sistemlerinin amaç ve gereklilikleri irdelenecektir. Bu çerçevede Türkiye'deki bu alanda yapılan çalışmalar ile AB karşılaştırması yapılacaktır. Türkiye'nin bu alandaki mevcut durumu değerlendirilerek öneriler sunulacaktır.

Özet İngilizce :

The increase in the number of companies that are in financial instability damaged public opinion on insurance sector seriously and led to concerns related with the efficiency of the regulations about the insurance sector. The importance of insurance sector in financial system made it necessary to obtain the confidence of customers on insurance companies. In this article, the aims and need for Solvency II which is revised by EU Directives and Governance Systems regarded as Solvency's core feature will be examined. In this context, the literature concerning. This field and its comparison to EU will be analysed. Finally, suggestions will be made in this field by evaluating the current situation of Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :