Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mülkiyet yapısı ve finansal performans: imkb örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada İMKB'de faaliyet gösteren şirketlerin bağımlı (tobin-q, varlıkların karlılığı, özkaynakların karlılığı) ve bağımsız değişken (en büyük ortağın sermaye payı, en büyük üç ortağın sermaye payı, en büyük beş ortağın sermaye payı, halka açıklık oranı, yabancı payı ve yönetici sahipliği) olarak tanımlanan verileri panel regresyon analizine tabi tutulmuştur. 2005-2009 yılları arasındaki dönemi kapsayan çalışmada bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki açıklama güçleri analiz edilmiştir. Böylece mülkiyet yapısıyla finansal performans arasındaki ilişki sınanmıştır. Yapılan tüm analizler E-views ve STATA paket programları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre mülkiyet yapısı değişkenlerinin farklı modeller kapsamında finansal performans üzerinde etkili olduğu ifade edilebilir. Genel olarak yoğunlaşma değişkenleri ve halka açıklık oranlarının finansal performans üzerinde etkisi olduğu tespit edilirken, yabancı payı ve yönetici sahipliği değişkenlerinin finansal performans üzerinde beklenildiğinin aksine etkili olamadığı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to examine relationship between dependent (such as Tobin's q, ROE and ROA) and independent (ownership concentration, free float rate, foreign ownership and managerial ownership) variables with the help of the panel regressions. Thus, the relationship between ownership structure and financial performance were tested. According to the results obtained from the study, in the context of different models of ownership structure variables have an effect on the financial performance of companies that may be expressed. In general, while ownership concentration and free float rate variables have an effect on financial performance, foreign ownership and managerial ownership variables which measures ownership structure are not found to be statistically significant affect on financial performance.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :