Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşmenin mülkiyet hakları üzerindeki etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Mülkiyet hakları, işlem maliyetlerinin olduğu bir dünyada yarattığı etkinlikler açısından iktisadi yapıyı, refah yaratımı ve dağıtımı sayesinde de politik istikrarı etkilemektedir. Konu kapsamlı olarak analiz edildiğinde, mülkiyet haklarının iyi korunduğu ülkelerde, iktisadi aktörlerin kaynaklarını diğerlerine nazaran daha etkin dağıtacağı varsayılır. Kaynaklarını en etkin biçimde dağıtmayı başaran ülkeler ise uluslararası ticarette karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olacaklardır. Özellikle geçtiğimiz yüzyıl içinde, teknolojik gelişmelerin hızlanması ve taşımacılık ücretlerinde düşüşler meydana gelmesi, ülkeler arasındaki etkileşimi hızlandırarak, yüksek miktarlarda mal dolaşımına olanak sağlamıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret büyüme oranlarına olan etkisi ile önem kazanmaktadır. Üretim faktörleri maliyetlerinin minimum olması, yatırımcı için tercih sebebidir. Güçlü mülkiyet yapısı da, işlem maliyetlerinde yarattığı etkiler ve girişimcilerde yarattığı müşevvikler nedeni ile önem kazanmaktadır. Bu noktadan hareketle 146 ülkenin 1995-2008 arasında mülkiyet hakları yapısını etkileyen faktörleri özellikle küreselleşmenin yarattığı etkileşimi panel veri kullanarak ampirik olarak test ettik. Elde edilen sonuçlar global dünyaya daha iyi entegre olan ülkelerin mülkiyet hakları yapısının güçlendiği yönündedir.

Özet İngilizce :

In a world with transaction costs, property rights become an important issue in terms of its influence on economic structure and political stability. For this respect, property rights, supported by other institutions like regulation procedures and judiciary, provide individual's incentives to produce and invest. Especially after the World War II era, globalization created closer economic linkages and interconnections among the regions and widened both cooperation and competition in the world economy. Using cross country data, we find evidence for a significant interaction between the rate of globalization and the strength of property rights system. As the countries are better connected with the rest of the world, they tend to be more protective about the property rights.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :