Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel krizin türk finans sektörü üzerindeki etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kadir Has Üniversitesi - SBMYO1
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel finansal krizin Türkiye üzerinde etkilerini göstermesine paralel olarak Türk Finans sistemi olumsuz sinyaller vermeye başlamış özellikle dış kredi bağlantılarında yaşanan daralma neticesinde banka kredilerinde kriz öncesi döneme göre bir azalmanın ve sorunlu kredilerde bir artışın gerçekleştiği gözlenmiştir. Küresel krizin olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile politika yapıcılar ve diğer baskı grupları finansal kesiminde özellikle ticari ve sınaî faaliyetleri canlandıracak nitelikte kredilerin hızla devreye sokulmasını talep etmişlerdir. Küresel krizin Türkiye gibi yükselen ekonomiler üzerinde bir önemli etkisi de küresel ekonomik ve politik aktörlerin bakışlarında yaşanan değişim sürecidir. Kriz küresel aktörlerin özellikle finansal piyasalarda yükselen ekonomileri belli ekonomi politikaları izlemeye zorlamaları ve küresel karar verici mekanizmalarda dışlamalarını bir kez daha düşünmeye itmiştir. Yukarıda belirtilen süreç göz önüne alındığında, hazırlanacak sempozyum bildirisinde, küresel finansal kriz sonrasında ülkemiz finans sisteminin geçirdiği süreç ve yaşadığı olumsuz etkiler tartışıldıktan sonra alınabilecek önlemlere ve atılacak adımlara yer verilecektir.

Özet İngilizce :

The problems started in the mortgage contracts in US have become a threat to the global financial system. The influence of the global financial crisis is already being felt closer by the Turkish banking sector in its credit amount. Increasing troubles in the global economy during the 4th quarter of 2008 together with the slowdown in domestic economic activities in Turkey have affected negatively to the domestic credit markets in the country. Decreasing domestic demand, export and also an unforeseen spendable income made credit demand slow down. Nevertheless, the current crisis has not caused to the important decreases in credit volumes and other banking activities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :