HELAL TURİZMİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİNİN ANALİTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Bu çalışmanın amacı helal turizmin ortaya çıkış süreçlerini analitik olarak değerlendirmek ve farklı bakış açıları sunmaktır. Müslüman seyahat pazarının mevcut ve potansiyel değeri bu pazarın ilerleyen yıllarda da büyüyeceğini göstermektedir. Söz konusu segmentin büyümesinin; konaklama, seyahat, ulaşım, yemek, alışveriş, bankacılık, lojistik ve diğer ilgili sektörlerdeki talebin artmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu sebeple mevcut ve potansiyel bir pazar olan helal turizm pazarının ortaya çıkış süreçlerinin nasıl bir seyir izlediğini analiz etmek araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Bu kapsamda amaçlı örneklem tekniği ile seçilen ve heterojen bir özellik göstermesi dikkate alınan örneklem çerçevesini Müslümanların seyahatlerinde tercih ettikleri ilk 10 ülke (Malezya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Rusya, Çin, Fransa, Tayland, İtalya, Suriye) oluşturmaktadır. Söz konusu ülkelerde helal turizmin ortaya çıkış süreçleri, literatür taramasına dayanarak ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik değişkenler dikkate alınarak içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak helal turizm, ülkelerin ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik alanlarında belirgin değişikliklere sebep olmuştur. Helal turizmin gelişmesi için helal arz kaynaklarının bulunmasının yeterli olmadığı görülmüş, helal anlayışa sahip turistlerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini dikkate alan ve ilgili ülkenin toplumsal yapısını da göz önünde bulundurarak çeşitli bilimsel ve teknolojik yenilikler yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Al-Hamarneh, A., ve Steiner, C. (2004). Islamic tourism: Rethinking the Strategies of Tourism Development in the Arab World after September 11, 2001, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 24(1), 173-182.Boğan, E., Batman, O. ve Sarıışık, M. (2016). Helal Turizmin Kavramsal Çerçevesi ve Türkiye‟deki Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme, İçinde M. Sarıışık, A. Saldamlı (Ed.), 3rd International Congress of Tourism & Management Researches (ss.1425-1440), Antalya.Chandra, G. R. (2014). Halal Tourism: A New Goldmine for Tourism, International Journal of Business Management & Research, 4(6), 45-62.Committee for Economic and Comercial Cooperation of the Organization of Islamıc Cooperation [COMCEC], (2016). Muslim Friendly Tourism: Undersranding the Demand and Supply Sides In the OIC Member Countries, Ankara: COMCEC Coordination Office..DinarStandard, (2012). Global Muslim Lifestyle Travel Market 2012: Landscape and Consumer Need Study for Airlines, Destinastions, Hotels & Resorts Executive Summary, DinarStandart and Crescentrating LLC.Doğan, B. ve Baydar, V. (2014). The Holiday Consept of Conservative People in Turkey after the 2000s and Its Effects on Accommodation Sector: Overview from Supply Outlook, Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, 5(11), 155-166.Duman, T. (2012). The Value of Islamic Tourism: Perspectives from the Turkish Experience, Islam and Civilisational Renewal, 3(4), 718-739.Farahani, H. Z. ve Henderson, J.C. (2010). Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The Case of Iran and Saudi Arabia, International Journal of Tourism Research, 12, 79-89.Gabdrakhmanov, N. K., Biktimirov, N. M., Rozhko, M. V. ve Khafizova, L. V. (2016). Problems of the Development of Halal Tourism in Russia, Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 20(2), 88-93.Halkias, D., Pizzurno, E., De Massis, A. ve Fragoudakis, M. (2014). Halal Products and Services in the Italian Tourism and Hospitality Industry: Brief Case Studies of Entreneurship and Innovation, Journal of Developmental Entrepreneurship, 19(2), 1-12.Hashim, N. H., Murphy, J. ve Muhammad, N. (2006). Tourism and Islam: Understanding Embracing and the Opportunity, Inside Out, 1-15.Henderson, J. C., (2016). Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insights from Malaysia and Singapore, Tourism Management Perspectives, 19, 160-164.Marzuki, S., Hall, C.M., ve Ballantine, P.W. (2012). Restaurant Managers' Perspectives on Halal Certification, Journal of Islamic Marketing, 3(1), 47–58.Market Analysis Report, (2012). The French Consumer Behaviour, Attitudes and Perceptions Toward Food Products, (Pub. No. 11647E), Canada: The Government of Canada.Ministry of International Trade and Industry Malaysia [MITIM], (2006). Third Industrial Master Plan 2006-2010, Ministry of International Trade and Industry Malaysia, Percetakan National Malaysia Berhad, Kuala Lumpur, ss.593-613.Namin, A. T. (2012). Islam and Tourism: A Review on Islamic Republic on Iran, International Journal of Management and Humanity Sciences, 1 (1) ss. 17-23.Neumann, W. (2003). Social research methods: Qualitative and quantitative Approaches, Boston: Allyn and Bacon. Özdemir, İ. M. ve Met, Ö. (2012). The Expectations of Muslim Religious Customers in the Lodging Industry: The Case of Turkey, Proceedings of the International Hospitality and Tourism Conference, in Current Issues in Hospitality and Tourism Research and Innovations, Malaysia, 323-327. Sharply, R. (2008). Planning for Tourism: The Case of Dubai, Tourism and Hospitality Planning and Development, 5(1), 13-30. Shiraishi, T., ve Phongpaichit, P. (2008). The Rise of Middle Classes in Southeast Asia, Melbourne and Kyoto: Trans Pacific Press and Kyoto University Press. Sriprasert, P., Chainin, O. ve Rahman, H. A. (2014). Understanding Behavior and Needs of Halal Tourism in Andaman Gulf of Thailand: A Case of Asian Muslim, Journal of Advanced Management Science, 2(3), 216-219.Stephenson, M. L., Russell, K. A. ve Edgar, D. (2010). Islamic Hospitality in the UAE: Indigenization of Products and Human Capital, Journal of Islamic Marketing, 1(1), 9-24.Şiriner, İ., Morady, F., Mika, J., Aydın, M. Koç, Ş. A., Kapucu, H. ve Doğan, E. (2011). Politik İktisat, Kriz ve Kalkınma, İçinde M. Doğan (Ed.), Türkiye’de ‘İslami Turizm’in gelişimi: 2002-2009 (ss. 471-478), İstanbul: Kayhan Printing.Tieman, M. (2015). Halal Clusters, Journal of Islamic Marketing, 6(1), 2-21.Zulkifli, W. S. W., Rahman, S. A., Awang, K. W. ve Man, Y. B. C. (2011). Developing the Framework for Halal Friendly Tourism in Malaysia, International Business Management, 5(6), 295-302.İnternet KaynaklarıChen, L. (2014). “China‟s Halal Food Exporters Struggle with Ideological, Trade Barriers”, Global Times, http://www.globaltimes.cn/content/893789.shtml, Erişim tarihi: 20.01.2017.DinarStandard (2016), “Recent”, http://www.dinarstandard.com/ Erişim tarihi: 20.01.2017. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği [GİMDES], (2016). “Türkiye, GİMDES Helal ve Tayyip Sertifikalı Ürün İhracatında Liderliğe koşuyor”,http://www.gimdes.org/turkiyegimdes-helal-ve-tayyib-sertifikali-urun-ihracatinda-dunya-liderligine-kosuyor.html, Erişim tarihi: 20.01.2017.GMTI (2015). “Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015”, http://gmti.crescentrating.com/, Erişim tarihi: 20.01.2017.Government of Dubai (2014). “Dubai Municipality Announces 9th Dubai International Food Safety Conference”, http://www.dm.gov.ae/wps/portal/ , Erişim tarihi. 20.01.2017.Hernéndez, J. C., ve Wu, A. (2016). “Officials in China Call for National Standards on Halal Food”, The New York Times, https://www.nytimes.com/2016/03/15/world/asia/china-halal-food-standards.html?_r=0, Erişim tarihi: 20.01.2017.Heneghan, T. (2012). “Halal Slaughter Becomes Political Issue in France”, Reuters, www.reuters.com/article/uk-france-election-halal-idUSLNE81K01820120221, Erişim tarihi: 20.01.2017.Mouzahem, H. (2016). “Syria‟s Tourism Ministry Hopes to Lure Visitors, Despite War”, Al-Monitor, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/syria-war-losses-domestic-tourism-sector.html, Erişim tarihi: 20.01.2017.Newsletter Halal Italia, (2012). http://www.halalitalia.org/newsletter/pdfeng/halalitalia newsletter n6.pdf, Erişim tarihi: 20.01.2017.