Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kredi kısıtları altında ekonomik büyüme ve gelir dağılımı ilişkisi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Görükle Kampüsü1, Uludağ Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü2
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, finansal piyasa aksaklıklarından kaynaklanan kredi kısıtlarının varlığı altında gelir dağılımının iktisadi büyüme üzerindeki etkisini araştırmaktır. Gelir dağılımının yapısında ve durumunda meydana gelen değişmeler, iktisadi büyümeyi, ekonomideki fiziksel ve beşeri sermaye bileşimini değiştirerek etkilemektedir. Bu bağlamda; “ Gelir dağılımındaki değişiklikler, iktisadi büyümeyi fiziki sermaye birikimi aracılığıyla nasıl etkilemektedir?, Gelir dağılımındaki değişiklikler, iktisadi büyümeyi beşeri sermaye edinimi aracılığıyla nasıl etkilemektedir ve bütün bunlarda kredi kısıtlarının rolü nedir?“ gibi sorular cevaplandırılmaya çalışılacaktır. Bu sorulara cevap bulabilmek amacıyla mikro iktisat teorisinden teorik argümanlar kullanılacaktır. Çalışmanın sonunda finansal regülasyon, eğitim ve yeniden dağıtım politikaları ile ilgili bazı çıkarımlara ulaşılabilecektir. Beşeri sermayenin daha yoğun olarak kullanıldığı hizmet ve bilgi ekonomileri, sanayi ekonomilerine göre daha farklı tepki vereceğinden, farklı ekonomik yapı tiplerinin, yurt içi gelir dağılımındaki değişikliklere vereceği tepkilerin biçimi hakkında öngörülere ulaşılacaktır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the interaction between income distribution and economic growth under the presence of credit constraints due to imperfect financial markets. Changes in the structure and situation of income distribution affect economic growth by changing the composition of physical and human capital in an economy. Because knowledge and service economies in which human capital is more dominantly used may respond differently compared to manufacture industry based economies, some insights about different types of economic structures and the way they could react to changes in the domestic distribution of income can be reached.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :