Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kısa vadeli sermaye akımlarının belirleyicileri: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Yabancı sermaye yatırımları, yatırım yapılan ülkenin temel makro ekonomik değişkenleri üzerindeki etkisi ile ülke ekonomilerinin gelişme düzeyinin sürekliliği açısından belirleyici bir rol üstlenmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye'deki reel faiz ve nominal döviz kurunun, kısa vadeli sermaye akımları üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu ilişkiyi ortaya koymak amacıyla, 1995-2009 dönemine ait çeyrekli veriler kullanılarak bir model oluşturulmuştur. Değişkenler arasındaki uzun dönem eşbütünleşme ilişkisinin varlığını saptamak amacıyla, ilk olarak değişkenlerin durağanlığı araştırılmış, elde edilen sonuçlara göre ARDL modeli uygulanmıştır. Kısa vadeli sermaye akımları, reel faiz ve nominal döviz kuru arasındaki ilişkinin analiz edildiği ampirik çalışmanın sonuçlarına göre; uzun dönemde değişkenler arasında koentegre ilişki bulunmuştur. Ampirik bulgulara göre; reel faiz arttıkça, Türkiye'ye gelen kısa vadeli sermaye akımları artmaktadır. Yüksek kur yatırımcılar tarafından risk unsuru olarak algılandığından, nominal döviz kuru, kısa vadeli sermaye akımlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Model sonuçlarına göre; kısa dönemde oluşacak bir dengesizlik yaklaşık üç aylık süre sonunda giderilmektedir. Bulunan sonuçlar, Türkiye'de, düşük kur-yüksek faiz politikası uygulandığını desteklemektedir.

Özet İngilizce :

Foreign investments have significant role in the sustainability of a country's economic development due to its effects on macroeconomic variables. The purpose of this study is to assign the effects of real interest and nominal exchange rate on short-term capital movements in Turkey. In order to demonstrate this relationship, ARDL model is applied to the 1995:I-2009:IV data The results of the study show that the variables are co-integrated in the long-term. By the empirical findings; short term disequilibrium will be eliminated by nearly three-month period. The results support a high interest-low exchange rate policy is implemented in Turkey

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :