Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu tercihi teorisi ve türkiye üzerine olan etkisi üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
694
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu tercihi teorisi 1950 ve 60'lı yılarda Amerika'da siyasal süreçleri eleştiren bir düşünce olarak ortaya çıkmıştır. Temsili demokrasinin kurum ve işleyişinin, toplumsal tercihin siyasal karar alma mekanizmalarına taşınmadığını ön gören kamu tercihi teorisyenleri, yaşadıkları dönemdeki temel sorunları incelemişlerdir. Bu sorunlar; devlet teorisi, seçim sistemleri, seçmen davranışları, siyasal partiler, bürokrasi ve Keynesyen görüşlerin eksiklikleri gibi yönetsel sistemin temel kavramları olmuştur. Kamu tercihi teorisyenleri siyasal insan ile ekonomik insanın aynı özelliklere sahip olduklarını belirtmişlerdir. Kamu tercihi teorisyenleri, bireylerin siyasal süreçlerde karar alırken kamusal yararı değil kendi çıkarlarını düşündüklerini belirtmişlerdir. Kamu tercihi teorisyenlerine göre bireyler, kolektif kamusal düşünce yerine, bireysel çıkarları doğrultusunda ve rasyonellik anlayışı içinde hareket etmektedirler. Kamu Tercihi Teorisi karmaşık yönetsel işlevlere katılan bireylerin, oy veren seçmenin, seçime giren adayların, seçilmiş temsilci ve bürokratların davranışlarını ekonomi biliminin yöntemleriyle incelemektedir. Reagan- Thetcher dönemi politikalarında kendisini gösteren devletin küçültülmesi, özelleştirme ve refah devletinde kaçış kavramlarının Kamu tercihi teorisi çerçevesinde hayata geçirildiği görülmüştür. Yapılan bu çalışmada Kamu tercihi teorisinin ne olduğu açıklanıp kavramsal çerçevesi çizildikten sonra kamu tercihi teorisinin Türkiye'nin siyasal ve yönetsel süreçlerine olan etkisi incelenecektir.

Özet İngilizce :

Public choice in economic theory is the use of modern economic tools to study problems that are traditionally in the province of political science. From the perspective of political science, it may be seen as the subset of positive political theory which deals with subjects in which material interests are assumed to predominate. In particular, it studies the behavior of politicians and government officials as mostly self-interested agents and their interactions in the social system either as such or under alternative constitutional rules.Public choice analysis has roots in positive analysis but is often used for normative purposes to identify a problem or suggest how a system could be improved by changes in constitutional rules.In this article first of all some information about public choice will be given and then public choice theory and its impact will be discussed on Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :