Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Global ekonomik krizin gölgesinde türkiye’nin maastricht kriterlerine uyumu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birliğin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesi için, bazı makro büyüklükler açısından, “Maastricht Kriterleri” olarak adlandırılan yakınlaşma kriterleri tespit edilmiş ve bunlara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. 9-10 Aralık 1991 tarihinde kabul edilen Metin ilk olarak 12 ülkenin devlet başkanları tarafından imzalanarak 1 Ocak 1993’ten itibaren yürürlüğe girmiş, daha sonra da AB’ye üye olacak ülkeler için yerine getirilmesi gereken bir makroekonomik kurallar dizgesi olarak kabul edilmiştir. 2008 yılının sonunda ivme kazanan global kriz Türkiye’yi de etkisi altına almış ve birçok makro ekonomik göstergelerde sapmalar meydana gelmiştir. Bu çalışmada ekonomik hedeflerin beklentilerin altında kaldığı ve revize edildiği, Dünyada rekor küçülme oranlarına sahip Türkiye’nin Maastricht Kriterleri’ne yakınlaşmanın ne kadar yakınında, ne kadar uzağında olduğu irdelenecektir.

Özet İngilizce :

European Union Economic and Monetary Union of achieving in line with the member country's economy and the differences between the costs to be some macro-sized in terms of "Maastricht criteria" so-called convergence criteria have been identified and adherence in case of sanctions have been identified. 9 to 10 December 1991 adopted the text first of 12 countries heads of state signed by 1 January 1993 since entered into force, then the EU will be for countries should undertake a macro-economic rules system as was adopted At the end of 2008, gained momentum under the influence of the global crisis in Turkey, has received many deviations have occurred in the macro economic indicators. Economic aims of this study is below expectations and was revised, with the rate of Turkey's shrinking world record Maastricht convergence criteria on how close, how far that will be explored in.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :