Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik krizlerin istihdama yansıması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik krizler sonucu ekonomide meydana gelen daralma nedeni ile olumsuz etkilenen alanlardan biri de şüphesiz istihdamdır. Sahip olduğu genç nüfus yapısı ile diğer ülkelerle kıyaslandığında bu demografik yapısını bir fırsat penceresine dönüştüremediğinden dolayı, zaten kronikleşmiş bir işsiz kitlesine sahip olan Türkiye’de, yaşanan bu finansal krizler sonucu istihdam yapısı iyice kötüleşmekte ve işsiz sayısı sürekli artmaktadır. Çok yönlü etkileri olan işsizlik sorunu yaşanan krizlerin etkisini iyice artırdığından dolayı, kriz sonrası normal duruma dönüşü de geciktirmekte, beraberinde başka sorunlara da yol açmaktadır. Kriz dışında da kayıt dışı ekonominin zaten çok yüksek olduğu düşünüldüğünde kriz, işsizliğe yol açtığı gibi, kayıt dışı çalışanların sayısını da arttırmaktadır. İşsiz kalan insanlar, çaresizlikten kayıt dışı alanlara yönelmekte, düşük ücretlere razı olmakta, sendikalı çalışanların sayısı azalmakta, istihdamda standart dışı çalışma biçimleri daha fazla öne çıkmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de de yaşanan krizin istihdamı nasıl etkilediği, kriz öncesi duruma göre işsizliğin nasıl ve ne şekilde yükseldiği, sektörel istihdamın yapısının nasıl değiştiği gibi sorular irdelenmekte ve genel olarak krizin istihdama yansıması ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One of the areas certainly affected by economic crisis is employment. Turkey labour market has also been hit hard by the current economic crisis. The downturn in economic activity took effect earlier in Turkey, where the unemployment rate reached 16 %. People, who lost their jobs, tend to off the record areas, agree to low wages, number of union member employees rises, and nonstandard working styles come forward much more. In this study, we tried to analyse problems like how global crisis affected employment in Turkey, how and in what way unemployment rises according to pre-crisis situation, how stucture of sectoral employment differs and we tried to show reflection of crisis on employment.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :