Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bireysel emekliliğin türkiye’deki durumu ve gelişimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

2003 yılında yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak gönüllü katılım esasına dayanan bir fonlama sistemidir. Sistemin mikro amacı, kişileri tasarrufa yönlendirerek bu tasarrufların emeklilik dönemlerinde ek gelir olarak kullanabilmelerini sağlamak, makro amacı ise ülke ekonomisine kaynak yaratmaktır. Sistemde toplanan tasarruflar, emeklilik yatırım fonlarına aktarılıp para ve sermaye piyasalarında işleme konulmaktadır. Küçük ve dağınık tasarrufların yastık altından çıkarılıp piyasada uzman portföy yöneticileri tarafından değerlendirilmesi, finansal piyasaların gelişmesine ve derinleşmesine yardımcı olmakta, hatta finansal yeniliklerin meydana gelmesi ve piyasaların modernizasyonu için de önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Finansal piyasalar geliştikçe ve derinleştikçe özel sektörün finansmanına yönelik imkanlar artacak, riskin dağıtılmasına katkıda bulunup, uzun vadede yüksek getirili projelere finansman sağlayarak ekonomik büyüme üzerinde de uyarıcı etki yaratacaktır. Bu çalışmada bireysel emekliliğin finansal piyasalar içindeki önemine değinilecek ve sistemin Türkiye'deki gelişimi incelenecektir.

Özet İngilizce :

Individual Pension System, launched in 2003, is a funding system based on voluntary participation, supplementing social security. Micro target here is to guide individuals towards savings, to be used as additional income; while macro target is to create resources for economy. Savings are transferred into pension investment funds in capital markets. Inclusion of minor savings into economy and their evaluation by portfolio manager improve markets. Funding tools of private sector increase; contributing to risk distribution; providing funding for high profit projects, with stimulus on economic growth. In this study, the importance of individual pension system for financial markets will be discussed with analysis of Turkish system.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :