Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin vergilemede kayıt düzeni ve denetim uygulamalarına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, vergileme alanının genişlemesine neden olmuştur. Uluslararası elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte e-vergileme sorunu ortaya çıkmış ve gelir idareleri bu sorunun çözümüne yönelik olarak denetim ve kayıt düzenlerinde bilişim teknolojilerinin en üst düzeyde kullanımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmışlardır. Elektronik ticaret ortamı vergi denetimini güçleştirmiştir. Vergi kayıplarını azaltmak için bilişim teknolojilerinden faydalanılarak yeni denetim yöntem ve teknikleri geliştirmek ve dünyada ki yeni uygulamaları takip etmek gerekmektedir. Ülkemizde de Maliye Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmaları mevcuttur. Gelir idareleri denetim ve kayıt düzeniyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmelidir. Bu konuyla ilgili uluslararası hukuksal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu çalışmada, gelir idaresinin vergilemede bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte vergileme kayıt ve düzeninde yapılan yenilikler incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Nowadays, improvements in information technology cause expanding the taxation area. Revenue authorities make studies for solving taxation problem by using information technology at maximum level in report and audit orders. Electronic trade environment, made the tax audit difficult. For reducing tax looses, it is essential to benefit from new audit methods and fallow new applications. Ministry of Public Finance has these applications in Turkey. Revenue authorities have to fallow closely the improvements regarding with tax audit and report orders. In this study, we try to examine new information technology improvements in tax audit and report system in case of Turkey.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :