Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1990 sonrası dönemde türkiye’de dış borç stoku üzerinde etkili olan ekonomik faktörlerin analizi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
681
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye, yeni bir politika dönemine girdiği 1980 yılı ile birlikte dış borçlanma konusunda hızlı bir sürece başlamıştır.1990’lı yıllarda uluslararası para piyasasından alınan krediler nedeniyle dış borçlanmada artış olmuş ve borçlanma artık bir problem olarak görülmeye başlamıştır. Bu nedenle harcamaların reel olarak kısılması ve bütçe gelirlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de dış borçlanma üzerinde etkili olan faktörleri incelemektir. Bu amaçla 1990-2009 dönemine ait veriler kullanılarak cari işlemler açığı, yurtiçi tasarruf miktarı, iç borçlar ve kamu harcamalarının dış borç stoku üzerindeki etkileri analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In 1980, a new period of increasing foreign debt started as a result of change of policy. By the 1990’s foreign debt, occurred from international finance markets began to accumulate and debt began to become a problem. Therefore a policy shift that aimed to decrease real spending and increase budgetary revenues. This study examines the factors effecting foreign barrowing in Turkey. Towards this end current accounts balance, domestic savings, domestic barrowing and public spending data for 1990-2009 period are used to analyze the effects of each of the named factors on foreign debt stock of Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :