Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yunanistan’ın osmanlı devleti üzerindeki emellerinin tarihi arka planı ve bunların paris barış konferansı’na yansımaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1
Görüntülenme :
827
DOI :
Özet Türkçe :

Yunanlılar arasında bağımsızlık mücadelesinin ilk kıpırtıları ve Yunan idealinin ilk tohumları 18. yüzyılda başlamıştır. II. Katerina “Grek Projesi” ile Türkleri Anadolu’dan atarak Bizans İmparatorluğu’nun yeniden canlandırılması fikrini ortaya atmıştır. Artık bu bir ideal olarak kabul görmeye başlamıştır. 18. yy’ın sonlarında kurulmaya başlanan örgütlerin hemen hepsinin gayeleri “Büyük Yunanistan” hayalini gerçekleştirmekti. Bu örgütler vasıtasıyla Yunanlıların ve Rumların meskun yaşadığı yerlerde bu ideal zihinlere kazınmıştır. Daha sonra kurulan “Filiki Eterya” ve “Etniki Eterya” Örgütlerinin maksadı bu fikri, hayata geçirmekti. “Etniki Eterya” ile Yunan düşü önemli bir merhale kat etmiş, bu fikri “Megali İdea” ile sistemli bir fikir hareketine dönüştürmüştür. Yunanistan’ın bağımsızlığı ve O’nun ortaya koyduğu büyük Yunanistan ideali Yunanlılar ve Rumlar arasında bir ideal olmakla birlikte Avrupa’da şair, yazar, tarihçi, siyaset adamları arasında da kabul görmüş bir fikirdi. Rusların kışkırtmasıyla isyan eden Yunanlılar 1830’da İngiltere ve Fransa’nın da desteğiyle bağımsızlığını kazanmıştır. Bu aşamadan sonra devamlı büyüme siyaseti takip eden Yunanistan, kurduğu örgütlerle bu ideallerini gerçekleştirme çabası içerisinde olmuşlardır. Yunanistan’ın bu emellerini gerçekleştirmesinin yolu Osmanlı topraklarından geçiyordu. Yunanistan’da, Avrupa’da ve Osmanlı Devleti’nde bu faaliyetlerini örgütler, kilise, zengin Rum tüccarları, Avrupalı sempatizanları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Araştırma / incelememizde Yunanistan’ın büyük ideali olan büyük Yunanistan krallığını kurma emel ve hayallerini ve bu emellerin tarihi arka planını ortaya koymaya çalıcağız.

Özet İngilizce :

The first struggle stirs for freedom and the first seeds of Greek Ideals among Greeks started in 18’th century. Katherina the II claimed the idea of re-animation of Byzantine Empire with Greek Project by throwing away The Turk from Anatolia. This has been started to be accepted as an ideal ever since. Aim of nearly all of the organizations founded in the latter parts of 18’th century was to substantiate the dream of “Great Greece”. By means of these organizations, this ideal was incised into the minds where was inhabited by Greeks and Romans. The aim of such organizations, like “Filiki Eterya” and “Etniki Eterya” founded laterly, was to contrive this opinion. Greek dream took a great destination with “Etniki Eterya” and this opinion has turned into a systematical opinion movement with Megola-idea. The freedom of Greece and the idea of Great Greece Ideal is both an ideal between Greeks and Roms and an accepted idea among the poets, authors, historians and politicians in Europe. Greeks, rebelling with the instigation of Russians, gained its freedom with support of England and France in 1830. After this phase Greece, which followed constant growing policy, always was into the endeavour of contriving these ideals with organizations that it founded. Greece’s way to contrive these aims was passing through Ottoman Lands. These organizations tried to contrive their aims by the means of churh, rich Rom mongers and European sympathizers in Greece and Europe and in Ottoman State. In our research / inquiry, we are going to bring up the aim and the dreams of Greece’s fouding Great Greece Kingdom, being Greece’s great ideal, and historical backgrounds of these aims.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :