Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni ahitteki peygamberlikle ilgili kavramlar üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
653
DOI :
Özet Türkçe :

Genel kullanımla peygamber, gelecek hakkında önceden bilgi veren kimsedir. Eski ve Yeni Ahit’te peygamberlikle ilgili tanımlamalar genellikle müşterektir. Bununla beraber konumuz açısından sadece Yeni Ahit’i ele alacağız. Yeni Ahit’te iki tür peygamberden söz edilir. Bunlardan birincisi gerçek peygamberler, diğeri ise sahte peygamberlerdir. Sahte peygamberler olarak tanımlanan peygamberler insanlar tarafından cezalandırılmıştır. Aynı zamanda Yeni Ahit, Eski Ahit’teki peygamberlere atıflar yapar ve onların peygamberliklerini de kabul eder. Hıristiyan inancına göre peygamberler Tanrı-İsa ve İnsanlık arasında iletişim için görevlendirilmişlerdir ve bundan dolayı ‘Tanrının Hizmetçisi’ gibi kavramlarla tanımlanmışlardır. Yeni Ahit cümlelerinde kadın peygamberleri dahi görmekteyiz. Yeni Ahit ifadelerine göre İsa bizzat kendi yaşamında bir peygamber olarak addedilmiştir.

Özet İngilizce :

In general usage, prophet is a person making a prophecy. Definitions concerning prophethood in the Old and New Testament are in general common. However, we will deal only with the New Testament. The New Testament makes mention of two types of prophets: real prophets, and false prophets. The so-called false prophets were punished by people. The New Testament contains references to the prophets in the Old Testament, accepting their prophethood. In the Christian faith, prophets are commissioned with the duty of establishing communication between God-Jesus and the Humanity, and therefore, they are given such titles as “Lord’s Servants”. There are even some sentences of the New Testament mentioning about female prophets. According to the New Testament, Jesus is regarded as a prophet in his life.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :