Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yazılı basında 1997 ve 2006 yıllarında yayınlanan sanat haberlerine yönelik bir durum tespiti

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

20. yy.’da önemi giderek artan kitle iletişim araçları, 21. yy.’da insanların hayatlarının birer parçaları haline gelmişlerdir. Kitle iletişim araçları sayesinde dünyanın öbür ucundaki bir olay yanı başımızda yaşanıyor gibi hissedilebilir ve merak edilen birçok konu hakkında derin bilgilere ulaşılabilir olmuştur. Yazılı ve görsel basın bir anlamda toplumun hareket noktası, bilgilerinin ve bakış açılarının kaynağıdır. Çalışmanın amacı, toplumu etkileme gücü bu denli güçlü olan yazılı basının insanları sanatsal etkinliklerden haberdar edip etmediğini ortaya koymaktır. Medyanın, haber verme, propaganda, eğlence, reklam yapma gibi birçok işlevinin yanı sıra asıl dikkat çekici görevi eğitimdir. Bu bağlamda yazılı basının topluma sanat eğitimini aktarabilmesi açısından sanatsal etkinlikler ile ilgili haberlere ne kadar yer verdiği ve sunumlarını nasıl gerçekleştirdiği çalışmada araştırılmıştır. Araştırma, Milli kütüphane arşivinde incelenen Sabah, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin 1997 ve 2006 yıllarında yayınlanan sanatsal etkinlik haberleri ile sınırlıdır. Çalışmada üç gazete ayrı ayrı incelenmiş ve üç gazete arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmada, yazılı basında sanat etkinliklerinin sunumlarına ne kadar yer verildiği, hazırlanan sunumlarla, topluma bu etkinlikleri sergilendikleri ortamlarda izleme bilinci kazandırılıp kazandırılmadığı sorularına yanıt aranmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The mass communication means with the increasing importance in the 20th century has become a part of people’s lives in the 21st century. Now thanks to the mass communication means it is possible to feel as if an event taking place in the other end of the world takes place next to us and to reach detailed information on many subjects of curiosity. Print and visual media is, in one sense, the starting point of the society and the source of their knowledge and viewpoints. The objective of this study to put forward whether the print media with so much power to influence the society informs people about the art events. The main remarkable task of media is education apart from its functions like reporting, propaganda, entertainment and advertisement. In this respect, this study makes a research on the extent of the news in the print media regarding the art events and how it realized the presentation of the news with a view to convey art education to the society. The research is limited with the news on art events published in Sabah, Cumhuriyet and Zaman Newspapers in 1997 and 2006 which are examined in the archive of the National Library. Three newspapers are examined individually and comparisons have been made among them. The study attempted to find answers to the questions regarding the extent of the art event presence in the print media and whether the presentations they made gave to the society awareness to view these events in the venues of display.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :