Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaşlılık döneminde ölüm olgusuna karşı geliştirilen tutum ve davranışlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Öğrencisi1
Görüntülenme :
744
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede öncelikle, yaşlı bireylerin ölüm olgusunu anlamlandırma çabası anlatılmıştır. Hemen ardından yakınının ölümünden sonra yaşlı bireyde meydana gelen psikolojik değişimlere değinilip, yaşlılık ve intihar olgusu üzerinde durulmuştur. Öte yandan, yaşlılarda ölüm düşüncesinin sosyal çevre ile ilişkisi belirtilmiştir. Ölüme yaklaşan bireylerin geliştirdiği tutum ve davranışlar açıklanarak, ölüm olgusunun anlamını belirleyen unsurlar hakkında Duke Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Bununla birlikte yaşlılık döneminde ölüm korkusu ve dini inanç ilişkisiyle, ölüm korkusunun bireyde meydana getirdiği psikolojik tahribat izah edilmiştir. Yaşlılık ile ölüm anksiyetesi ve zaman algısı arasındaki ilişkiden söz edilerek devam edilen makalede; son olarak, hastanelerde çalışan din görevlileri ile hasta ilişkileri ve yaşlılarda demografik ölüm oranından söz edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this article, it’s explained the effort of elder people on the significant the death fact, then it’s pointed on the psychological change on an elder people after the death of his relation and pointed on senility and the fact of suicide. On the other hand, the relation between the social environment and the think of death of eldermen. Another matter, explained in this article, is the appreciation of the results of research hold in the University of Duke, about elements determining the meaning of the fact of death declaring the behaviors of eldermen on death’s door. In this spite, the psychological destruction on individual during senility, because of fear of death, with the relation of religious blief is elucidated. The relation between senility and perception of time and death anxiety is also mentioned. At the end in the article, the relation between religious men working in hospitals and patients and demographic rate of death is explained.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :