Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulamaları bağlamında yaşlılık-din ilişkisinin tarihsel gelişimi ve ülkemizdeki durumu üzerine

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
950
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya'da yaşlı dindarlığı konusundaki literatür, Hıristiyan kültürü merkezlidir ve bu literatürde genellikle kilise katılım oranları ile yaşlıların dindarlık düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Her geçen gün genişleme eğiliminde olan çalışmalarda dindarlık, mutluluk, yaşam doyumu, hayattan zevk alma, ölüm kaygısı ve maneviyat arayışı boyutları ele alınmaktadır. Yapılan araştırmalarda yaşlıların, orta yaş grubundakilere ve gençlere göre dinin inanç, ibadet, bilgi, duygu ve tecrübe boyutlarında daha yüksek katılım sergiledikleri tespit edilmektedir. Türkiye yaşlılığın dinsel, manevi boyutlarına ve diğer ilişkili değişkenlere bağlı olarak yapılan sosyal bilimsel din araştırmaları konusunda henüz emekleme aşamasındadır. Ülkemiz nüfusunun yaşlanmakta olduğu gerçeği göz önüne alındığında, yaşlılık araştırmalarında söz konusu boyutların ivedilikle incelenmesi gerekir. Bununla birlikte son yıllarda yapılan yaşlılık çalışmalarında dinin de yordayıcı değişkenlerden biri olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu makalede, yaşlılara yönelik dini sosyal hizmet uygulamaları bağlamında yaşlılık ve dindarlık ilişkisinin tarihsel gelişimi ve ülkemizdeki durumu disiplinler arası araştırma yönelimlerinden hareketle incelenmektedir. Bu çerçevede, söz konusu ilişkiyle bağlantılı literatürün oluşumu ve gelişimi konusunda bilgiler verildikten sonra, disiplinler arası araştırma perspektifleri üzerinde durulmaktadır. Sonuç bölümünde ise, yaşlılık ve dindarlık ilişkisinin ülkemizdeki durumuna ilişkin önerilerde bulunulmaktadır.

Özet İngilizce :

This article identifies the contributions of different perspectives, especially religious studies and social work have made to the study of spirituality and religion in relation to aging. Definitions of religion and spirituality that particularly relate to late life are provided. The study of religiosity/spirituality and aging is situated in four historical phases ranging from sectarian origins, to professionalization and secularization, to renewed interest, to the current phase characterized by transcending boundaries. Topics of study include a wide range of religious and non-religious spiritual perspectives, cultural groups, and life domains. There is an expansion of interest in international research and collaboration on religiosity and spiritu¬ality on aging as well. Future research possibilities include functions of religion and spirituality for older adults, spirituality in relation to profes¬sional direct practice, professional ethics, macro level social work, and public policy. Finally, it has been founded that the state of the research on aging and religiosity interrelationships in Turkey is at the creeping stage.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :