Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş sınıflarda öğretmenin rolü

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Çağdaş toplum anlayışında bilgi, tamamen insana bağlı öznel bir yapı olarak kabul edilir. Öğrenilen bilgi, pasif bir şekilde algılanıp, depolanmak yerine, aktif olarak kullanılıp, üretilmelidir. Öğrenme ve öğretme süreci içinde yeni bir akım olan yapılandırmacı yaklaşım, öğrenciye eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma ve sorgulama, iletişim kurma, problem çözme ve girişimcilik becerilerini kazandırmayı hedefler. Bu süreçte öğretmen, öğrenmenin merkezinde bilgi veren ve öğreten değil, öğrencileri farklı kuramlar öne sürebilen bireyler olarak kabul edip, onların farklı bakış açılarını görüp inceleyebilen gerçek anlamda bir rehber olmalıdır. Yabancı dil öğrenimi yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlendiğinde, öğrenilen dilin ve kültürün farkında olan bireylerin işbirliğine dayalı, yaratıcı projeler ürettikleri bir sınıf ortamı oluşur. Bütün bu hedefler doğrultusunda verilecek eğitimle motivasyonları yüksek, takım çalışması yapabilen, oldukça donanımlı bireyler yetişecektir

Özet İngilizce :

The contemporary concept of society, knowledge is to be a subjective fact depending on the person. The acquired knowledge should be produced and used actively rather than perceiving it passively and storing for nothing. In teaching-learning process, constructivism is regarded as a new trend that aims to teach the students to think critically and creatively, to do research, to be able to communicate, to solve problems, to enterprise. In this process, teacher should not be the center of learning who teaches and transmits knowledge but should be a real guide who accepts children able to come up with theories on their own and observing their own point of views. When a class is organized in constructivist manner, it will be a place where creative projects are produced with cooperative members who are aware of the target language and culture. To this end, people who are well-educated, highly motivated with capacity of team work will be trained.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :