Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil konuşma becerilerinin geliştirilmesinde "dolaylı anlatım" yöntem yaklaşımı ve öğrenme başarısını etkileyen değişkenler

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Şurası çok açıktır ki, birçok dil öğrenen ve öğreten, konuşmayı bir dili bilmenin temel ölçütü olarak kabul etmektedirler. Bu öğrenenler ve öğretmenler akıcılığı ve akıcı konuşmayı sözlü dili anlamak veya okuma ve yazma yeteneğinden ziyade başkalarıyla iletişim kurma şeklinde algılamaktadırlar. Onlar konuşma becerisini edinilen en önemli başarı olarak kabul etmekte ve edindikleri dil alanı ile ilgili ilerlemelerini konuşma etkinliklerindeki başarılar olarak kabul etmektedirler. Çalışmamızda yabancı dil öğrenme başarısını etkileyen faktörler ve özellikle konuşma becerilerinin iyi öğretilmesi için “DAY” dolaylı anlatım yönteminin kullanılmasının yararlarını ortaya koymaya çalıştık. Diğer yandan, daha önceki öğrenmelere dayalı olarak edinilen bilgi birikimi ve cinsiyet farklılıklarının bir yabancı dili daha iyi öğrenme ve konuşma başarısına etkisini belirlemeye uğraştık.

Özet İngilizce :

It is very clear that many language learners and teachers regard speaking ability as the measure of knowing a language. These learners and teachers define fluency and fluent speaking as the ability to converse with others, much more than the ability to read, write, or comprehend oral language. They regard the ability of speaking as the most important skill they can acquire, and they assess their progress in terms of their accomplishments in spoken communication. In my study I have been busy with trying to find out the uses of using indirect teaching method to teach a foreign language especially speaking abilities well and the factors that influence the success of learning a foreign language. On the other hand I’ve been tryin to find out the influence of sexual and academic backround knowledge differences on the success of learning and speaking a foreıgn language better.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :