Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 54

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xviii. yüzyilin ilk yarisinda diyarbakir evleri ve satişlari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi.1
Görüntülenme :
1031
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, XVIII. yüzyılın ilk yarısında Diyarbekir eyaletinin merkez kazası konumunda olan Amid’de (bu günkü adıyla Diyarbakır), yer alan evlerin müştemilatı, satış sebepleri ve değerleri incelenmiştir. Diyarbakır evlerinin, genel olarak oda, kiler, mutfak, kenîf/helâ, avlu, eyvan, bodrum ve su kuyusunu içeren genişçe bir müştemilattan oluştuğu anlaşılmaktadır. Satılan evin müştemilatı, konumu ve arz-talep durumu, fiyatının belirlenmesinde etkili olduğu görülmektedir. Belge türleri bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan şer’iye sicilleri idari, siyasi, iktisadi, dinî, ve sosyal konularla ilgili meseleleri içermektedirler. Bu çalışmada XVIII. yüzyılın ilk yarısına ait olan ve ev satışlarıyla ilgili hüccet ve i’lâmları içeren 310 (h. 1145), 313 (h. 1135/1145/1164-65/1177/1198- 1199/1211-1212), 360 (h. 1151-1154) ve 592 (h. 1135-1136) numaralı Diyarbakır Şer’iye Sicilleri ile yine bu döneme ait tereke kayıtlarını içeren 315 (h. 1154-1155) ve 363 (h. 1151-1152) numaralı Diyarbakır Şer’iye Sicilleri (Tereke-Kassam Defterleri) esas alınmıştır. Bunun yanı sıra, araştırma eserlerde yer alan bilgilerden de faydalanmak suretiyle çalışma daha da zenginleştirilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the premises, the reasons for selling and the worth of houses that were in Amid (today called Diyarbakir), which was a central county of the Diyarbakir State in the first half of the 18th century, were studied. It is understood from the records that the premises of houses of that time in Diyarbakir comprised of rooms, cellar, kitchen, restroom, courtyard, iwan, basement and water well. It is seen that the premises of the house, its location and its supply/demand situation affected its price. Qadi’s Records, which have a very diverse content, contain administrative, political, religious, and social issues. This study is based on Diyarbakir Qadi’s Records numbered 310 (h. 1145), 313 (h. 1135/1145/1164-65/1177/1198-1199/1211-1212), 360 (h. 1151-1154), 592 (h. 1135-1136) 315 (h. 1154-1155), and 363 (h. 1151-1152). The study also contains a review of relevant literature.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :