Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xvııı. yüzyılda istanbul’a göçü önlemek için alınan tedbirler ve görülen aksamalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bitlis Eren Üniversitesi1
Görüntülenme :
542
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı hâkimiyetine geçtikten sonra nüfusu çeşitli yollarla artırılmaya çalışılan İstanbul kısa bir süre içinde büyük bir nüfusu barındırmaya başlamıştır. XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şehrin nüfusu, devletin barındırıp beslemekte zorlanacağı bir sayıya ulaşmış ve şehirde başta güvenlik olmak üzere, iaşe temini, mesken tedariki gibi konularda sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Bu durum sonraki asırlarda artarak devam etmiştir. XVIII. yüzyılda payitaht İstanbul için en önemli mesele şehrin artan nüfusunu azaltmak veya bu nüfusu kontrol altında tutmaktı. Bunun için çeşitli tedbirler alınmış ve uygulanmıştır. Buna karşın payitahtta görülen aşırı nüfus artışı tam olarak önlenememiştir. XVIII. yüzyılda yer yer benzer tedbirlerin tekrarlandığı görülmektedir. Sorunun ortadan kaldırılamamasının en önemli sebebini ise çeşitli ihlaller meydana getirmiştir. Bu makalede İstanbul’a dışarıdan göçün yasaklanmasının gerekçeleri ile bu maksatla alınan tedbirler ve karşılaşılan güçlükler üzerinde durulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

İstanbul which was tried to increase its population by different ways after sovereignty of Otoman started to shelter a huge crowd of people in a short period. After the second half of 16th century, the population had exceeded the limits of The State that it could hardly cater for; thus, the problems such as security, food supply, providing domicile arose. The situation lasted increasingly in the following centuries. In 18th century, the crucial case for İstanbul, capital, to abate the augmenting population of city or to curb it. A spate of measures were taken and practiced for solution of this issue. Nevertheless, the excessive population growth seen in İstanbul could not have completely been hampered. In 18th century, similar cautions could be observed intermittently. Assorted violations constituted the leading reason of abolition of the issue. In this article, the justifications of banning migration from the outside to İstanbul, the measures taken for this aim and the encounterd difficulties are tried to be discussed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :