Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xvııı ve xıx. asırlarda edirne’de tasavvuf ve tarîkatların genel durumu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Edirne, birçok tarîkata ev sahipliği yapmış önemli bir serhad şehrimizdir. Halvetiyye, Mevleviyye, Celvetiyye, Kâdiriyye, Rifâiyye, Nakşibendiyye, Bektâşiyye, Sa’diyye, Zeyniyye ve Kazenuriyye Edirne’de faaliyet göstermiş belli başlı tarikatlardır. Mezkur tarikatlar ve bu tarikatlara mensup şeyhler, tekkeler daha çok edebiyat bilhassa tekke edebiyatı alanında halk ve aydın zümre üzerinde tesirli olmuşlardır. Başta Hasan Sezâî olmak üzere Neşâtî, Süleyman Neş’et Efendi, Kabûlî, Zâtî, Abdülhay Celvetî, Senâî, Enis Receb Dede, Munis Dede, Enis Mustafa Dede, Nakşi Mustafa Dede, Tevfik Bey ve Hakkı Bey gibi sûfî-şâirler bunlardan ilk akla gelenleridir.

Özet İngilizce :

Edirne is our important frontier city which embraced many orders. Halvetiye, Mevlevi, Celvetiye, Kadiriye, Rufaiyah, Nakshibendi, Bektashiism, Sadiye, Zeyniye and Kazenuriye are well-known orders in active in Edirne. Aforementioned orders, and sheiks, dervish lodges that were belonging to this orders, were effective on ordinary of people and intellectual people literature, particularly in dervish lodge literature. Hasan Sezâi, was upon Neşati, Süleyman Neşet, Kabuli, Zati, Abdulhay Celveti, Senai, Enis Receb Dede, Enis Mustafa Dede, Nakshi Mustafa Dede, Tevfik Bey and Hakkı Bey are the sufi-poets who are prominant in this field.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :