Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vocabulary teaching through storytelling to very young learners in kindergartens

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
843
DOI :
Özet Türkçe :

Teaching very young learners requires continuous repetition and review of the learned information. Games, songs, craft-art activities and storytelling are the techniques that can be applied to very young learners. Storytelling is a great tool to teach vocabulary to very young learners as words are best learnt in context. Repetition is also necessary to learn the new words. By the help of the stories, the students not only listen to the words in context but also repeat them. The aim of this study is to determine whether the very young learners learn the words presented in the story at the recognition level. In this study pre-post test was used as a data collection instrument. The students were not literate in their mother tongue, so the test that was applied to them was a “Point to” test. The participants were chosen randomly. They were twelve 5 year old students at Yenimahalle Neşeli Adımlar Club-Kindergarten. The story (The Three Little Pigs and The Wolf) was told to the students for three weeks. At the end of the study, it was observed that all the students had learned the words at recognition level and four of the students were also able to produce the words. The pre and post tests showed that the students could not point to the mentioned words before the application but they were all successful in recognition of the selected words.

Özet İngilizce :

Çok küçük yaştaki öğrencilere öğretim öğretilen bilginin ve öğretilmekte olanın sürekli tekrarını gerektirir. Oyunlar, şarkılar, kes-yapıştır aktiviteleri ve hikâye anlatımı çok küçük yaştaki çocuklara uygulanabilecek tekniklerdir. Kelimeler en iyi bağlam içerisinde öğrenildiğinden çok küçük yaştaki öğrencilere kelime öğretmek için hikâye anlatımı geçerli bir araçtır. Aynı zamanda tekrar da yeni kelimelerin öğrenilmesi için önemlidir. Hikâye anlatımı yoluyla öğrenciler kelimeleri bağlam içerisinde hem duyarlar hem de tekrar ederler. Bu çalışmanın amacı küçük yaştaki öğrencilere hikâye anlatımı yoluyla sunulan kelimelerin tanıma düzeyinde öğrenilip öğrenilmediğini belirlemektir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak ön-son test kullanılmıştır. Öğrenciler ana dillerinde okur-yazar olmadıklarından uygulanan test “işaret et” şeklindedir. Katılımcılar rasgele seçilmiştir. Yenimahalle Neşeli Adımlar Kreşi’nden oniki 5 yaşındaki öğrenci çalışmaya katılmıştır. Hikâye (Üç Küçük Domuzcuk ve Kurt) öğrencilere 3 hafta boyunca anlatılmıştır. Çalışmanın sonucunda tüm çocukların kelimeleri tanıma düzeyinde öğrendikleri, aynı zamanda da 4 öğrencinin kelimeleri üretebildikleri gözlenmiştir. Ön test ve son test göstermiştir ki uygulamadan önce çok küçük yaştaki öğrenciler belirtilen kelimeleri işaret edememişlerdir fakat daha sonra hepsi başarılı olmuştur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :