Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Views of efl teachers and students on teachers’ self-effıcacy

Yazar kurumları :
Hacettepe University1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

The present study aims to explore the views of both teachers and their students on teacher self-efficacy for classroom management in foreign language learning/teaching process. The study was conducted with 13 novice foreign language teachers and 96 students in the preparatory school at Ufuk University in the spring semester of 2007-2008 academic year. The data for the study were collected through Ohio Teacher Efficacy Scale (OSTES) that measures teachers’ self-efficacy for classroom management. Both the teacher and the student questionnaires consisted of 23 five-point Likert scale items. The Cronbach’s alpha was found .92. To analyze the data, Independent Samples t-test was calculated. The results indicated that novice teachers had a moderately higher sense of teachers’ self-efficacy in (a) helping students to think critically, (b) giving instructions, (c) classroom management issues and (d) evaluation and assessment, whereas students had a moderately higher sense of their teachers’ self-efficacy only in teacher-student interaction. At the end of the study some recommendations were made for these novice teachers to create an effective, reflective, and successful learning and teaching process.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın yabancı dil öğrenim/öğretim sürecinde öğretmen öz yeterliliğine ilişkin öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerini incelemektir. Araştırma 2008-2009 akademik yılı bahar döneminde üniversite hazırlık okulunda görev yapan 13 tecrübesiz öğretmen ve 96 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri sınıf yönetiminde öğretmenlerin öz yeterliliğini belirlemek üzere Ohio Öğretmen Öz Yeterliliği Skalası kullanılarak toplanılmıştır. Hem öğretmen hem de öğrenci anketi aynı soruları içeren ve beşli skalanın kullanıldığı 23 maddeden oluşmuştur. Anketin güvenirliliği (Cronbach’s alpha) .92 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde bağımsız örneklem sınama testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar tecrübesiz öğretmenlerin (a) öğrencilerine eleştirel düşünebilmeleri konusundaki yardımları, (b) yönerge verebilme, (c) sınıf yönetimi konuları ve (d) değerlendirme konularında çok fazla kabul görebilecek bir öz yeterliliklerinin olmadığını göstermektedir. Ancak öğrenciler ise öğretmenlerinin yalnızca öğretmen-öğrenci etkileşiminde kabul edilebilecek düzeyde öz yeterliliklerinin olduğunu belirtmektedirler. Çalışmanın sonunda tecrübesiz öğretmenler için etkin, yansıtmalı ve başarılı öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin öneriler verilmektedir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :