Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vahdet bilincinin kur’an’daki temelleri

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Antalya1
Görüntülenme :
681
DOI :
Özet Türkçe :

Kur’an, Allah’ın varlığını, birliğini ve eşsizliğini insanlara bildirmek için indirilmiş olan ilâhî kelâmdır. “Tevhid” olarak isimlendirebileceğimiz bu hedefi itibariyle Kur’an; insanları, eşsiz ulûhiyetin yegâne sahibinin Allah olduğuna iman etmeye davet eden bir “tevhid çağrısı”dır. Vahiy aracılığıyla inşa edilen tevhid, hem kozmolojik bakımdan kâinatta hem de beşerî yönden kişisel ve toplumsal yapıda birlik, bütünlük ve düzenin esasını teşkil eder. Adına “vahdet” diyebileceğimiz bu birlik hâli en genel anlamda, eşyanın tamamını kuşatan ve Allah’ın vahdaniyetini sembolize eden nizamın genel adıdır. Bu itibarla Kur’an’da tevhid, vahdet ve vahiy mefhumları sadece beşerî dünyaya değil, yerde ve göklerde bulunan varlıkların tamamına atfedilir. Allah’ın pek çok âyette insan tefekkürünü sürekli olarak, kâinatta bulunan düzen üzerine odaklaması, onun kalbinde tevhid esasına dayalı tahkîkî bir iman ve buna bağlı olarak kişisel ve toplumsal düzlemde bir vahdet bilinci oluşturmaya yöneliktir. Biz bu çalışmamızda vahdet bilincinin Kur’an’daki temellerini incelemeye çalışacağız.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Qur’an is the divine scripture revealed to inform people about existence, unity, and uniqueness of Allah and to invite them to believe in him. It can be named for wahdat which invites people to believe that God is the owner of the unique divinity as of these target termed as “tawhid”. Tawhid which was built by the revelation according to the Qur’an, forms the basis of unity, integrity and order from cosmological ways in the universe and aspects of humanities in personal and social structure. These state of the union named as “wahdat” in the broadest sense is general name of ordinance which symbolizes the oneness of Allah and encompasses all of the goods. Therefore the concepts of tawhid, wahdat and wahy (revelation) in the Qur’an is attributed not only to the humanities world, but to all things in firmament and on earth. To focus human thought constantly on the system of the cosmos in the Qur’an is intended to create awareness of certainty faith in his heart on the basis of wahdat as well as on the social and the individual level. In this study we try to examine the basics of consciousness of wahdat in the Qur’an.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :