Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 50

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uzaktan ve örgün eğitime devam eden öğrencilerin ingilizce dersindeki başarı düzeylerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Erzurum Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu ve ATAUZEM işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim ve örgün eğitim bilgisayar programcılığı önlisans programında verilen İngilizcedersinin başarı düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu bilgisayar programcılığı ile uzaktan eğitim bilgisayar programcılığında öğrenim gören öğrencilerin demografik özellikleri ile başarı düzeyleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin, örgün eğitime devam eden öğrencilerden daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Bu bağlamda, uzaktan eğitim ve örgün eğitim programlarının belirtilen amaçlara ulaşılması açısından, her iki programın eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesinin gerekliliği ileri sürülmüştür.

Özet İngilizce :

Inthisstudy, it has been aimed to compare the achievement levels in English courses given in associate degree programs at formal education computer programming department in Atatürk University Erzurum Vocational Collegeand at Distance Education carriedoutby ATAUZEM in cooperation with Erzurum Vocational College. The demographic peculiarities and the achievement levels of both groups were studied and evaluated. The data obtained as a result of the analysis showed that the students at distance education are more successful than those attending formal education. Inthiscontest, in terms of achieving th especified goals of distance education and formal education programs, the necessity of coordination between two education programs should be takenintoconsideration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :