Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üstbilişsel strateji eğitiminin yabancı dil okuma becerisinde öğrenci başarısına etkisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Başkent Üniversitesi2
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen bir grup üniversite öğrencisine verilen üstbilişsel strateji eğitiminin, bu öğrencilerin okuma becerisindeki başarılarına etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Denekler, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda eğitim görmekte olan 1.sınıf öğrencileridir. Strateji eğitimi süreci için deney ve kontrol grubu olarak ayrılan öğrencilere, araştırmacılar tarafından hazırlanan bir okuduğunu anlama testi, ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Deney grubuna, dört gün süreyle okuma becerisi çerçevesinde strateji eğitimi verilmiştir. Bu süre zarfında kontrol grubu hiçbir eğitim almamış, bölüm derslerine olağan akışında devam etmişlerdir. Araştırma sonucunda, deney grubunun okuma başarısında, kontrol grubunun başarısına kıyasla anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak, deney grubunun son-test puanlarında, ön-test puanlarına göre anlamlı düzeyde bir yükselme elde edilmesi, strateji eğitiminin olumlu etkileri olabileceğini göstermiştir. Daha uzun süreli bir üstbilişsel strateji eğitiminin öğrencinin okuma başarısına olumlu katkılar sağlayabileceği önerilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to investigate the effects of the metacognitive strategy training on reading performance of a group of university students. The subjects were students of Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of English Language Teaching. The instruments used in this study were identical pre and post tests. The subjects were divided into two as control and experimental groups. The experimental group received four days of metacognitive strategy training, whereas the control group received no training in this respect. The analysis of the post-tests showed no significant difference between the reading performance of the experimental and the control groups. However, a statistically significant increase was observed in the post-test results of the experimental group compared to their pre-test, which was interpreted as a positive effect of the strategy training. It is suggested that more effective results can be obtained through an extensive and longer strategy training program.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :